Gå tilbake til:
Du er her:
Laksevåg barnehage
Laksevåg barnehage
Bilde: Illustrasjon utarbeidet av TYARK

Byggeprosjekt – Laksevåg barnehage

Total rehabilitering av eksisterende bygg – plass inntil 53 barn

Status: Startfase  

Prosjektbeskrivelse 

Laksevåg barnehage er i dårlig stand og og det er blitt  besluttet at barnehagen skal rehabiliteres.  Bygningen ble bygget i 1940 og ble i 1949 omgjort til barnehage. Bygget har formell vernestatus i henhold til plan- og bygningsloven og er omfattet av hensyns-sone Bevaring kulturmiljø (H570) i gjeldende kommuneplan (KPA2018). Det ble i 2015 utarbeidet en tilstandsrapport som viser stort behov for oppgradering, samt flere forhold som anses som avvik. Basert på dette, samt dagens planløsning, egner bygget seg dårlig til barnehageformål. Ettersom bygget er vernet er planen å beholde opprinnelig fasadeuttrykk så langt det lar seg gjøre, utføre innvendig totalrehabilitering, samt oppgradering av utendørs oppholdsareal. 

 

Fakta 

  • Prosjekttype: Rehabilitering ​ 
  • Adresse: Sverre Hjetlandsvei 17​ 
  • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023 ​ 
  • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023 ​ 
  • Byggetid: ca. 14 mnd. ​ 
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise ​ 
  • Areal: BRA 878 m2 ​ 
  • Total investeringsramme: 70,4 mill  
  • Byggherreombud: T2 Prosjekt Vest AS

 

 

Prosjektleder i Etat for utbygging: Rolf Helgesen