Gå tilbake til:
Du er her:
Mathopen idrettshall
Mathopen idrettshall

Mathopen idrettshall – garderobehus og aktivitetssal

Eksisterende garderobeanlegg og klubbhus ved Mathopen Idrettshall skal rives og det skal bygges nytt tilbygg over to plan.

Status: Planleggingsfase

 

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende garderobeanlegg og klubbhus er i svært dårlig stand og deler av anlegget er i dag stengt. Nåværende tilbygget skal rives og det skal føres opp nytt tilbygg i eksisterende fotavtrykk med håndballgarderober, fotballgarderober, foaje, kiosk/kjøkken samt en aktivitetssal med 4 m høyde.

Tilbygget bygges over to plan med aktivitetssal i plan 2. Målet med prosjektet er å føre opp et tilbygg som vil kunne skape en attraktiv og inkluderende base i nærmiljøet. Tilføyelsen av en ny aktivitetssal vil føre til et større aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet og øke antall brukstimer av anlegget.

 

Fakta

  • Prosjekttype: Riving og nybygg
  • Adresse: Kongsbrekkene 2, 5157 Mathopen
  • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Q3 2023
  • Antatt igangsettelse: Q2 2024
  • Byggetid: ca  1 år
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
  • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri bygg varme/-tørk, BREEAM metodikk, passivhus, klimagassberegninger.
  • Størrelse: ca 600 m².
  • Total investeringsramme:  kr 45 mill

Prosjektleder Etat for utbygging: Jannike Tvedt Verlo