RSS

Idrettsanlegg

Byggeprosjekt Bjørnarhallen

Det planlegges å rive dagens Bjørnarhall og oppføre en ny større idrettshall.

Byggeprosjekt: Alvøen idrettshall

Alvøen idrettshall skal innehalde fleirbrukshall og bordtennishall. Alle massar blir gjenbrukte lokalt på tomta. Uteområda skal òg oppgraderast.

Byggeprosjekt – Mathopen garderobehus og aktivitetssal

Eksisterende garderobetilbygg og klubbhus skal rives og erstattes av nybygg.