RSS

Helsebygg

Byggeprosjekt Frieda Fasmer - nytt sykehjem

Bergen kommune skal bygge nytt sykehjem på nabotomten til eksisterende Frieda Fasmer sykehjem i Loddefjord.

Byggeprosjekt Midtbygda behandlingssenter

Noverande Midtbygda sjukeheim skal rivast og erstattast av eit nybygg. Nye Midtbygda behandlingssenter skal romme 100 korttidsplassar.

Byggeprosjekt Fageråshjemmet

Bergen kommune skal rive eksisterende Slettemarken sykehjem, omsorgsboligblokken og telenorbygget for å bygge et nytt sykehjem med 100 plasser.