RSS

Fornyingsprosjekt

Stølsvegen – fornying av offentlige vannledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå går vi i gang med fornying av vannledningen i Stølsvegen, med oppstart i løpet av oktober.

Grimseidvegen - fornying av offentlig vannledning

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til deler av Grimseidvegen.

Bellevue - fornying av offentlig vannledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå står Bellevue for tur.

Avløpssanering i Mjølkeråen: Vi gjør fjorden renere

Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Vi skal derfor samle og overføre utslipp av avløpsvann fra området til rensing i Kvernevik avløpsrenseanlegg.

Solåsen – fornying av offentlige vannledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå går vi i gang med fornying av vannledningen i deler av Solåsen, med oppstart 26. juni.

Fløenbakken - fornying av offentlige vann- og avløpsledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til nedre del av Fløenbakken, med oppstart i uke 33-34.

Øvregaten - fornying av det kommunale vannledningsnettet

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til vannledningsnettet i Øvregaten, med oppstart i løpet av oktober 2023.

Ny vannledning i Sætrevegen

For å øke vannforsyningssikkerheten til våre abonnenter i Ytre Arna, skal Bergen Vann etablere en ny vannledning i Sætrevegen. Arbeidet er planlagt med oppstart høsten 2023.

Henrik Wergelands gate - fornying av kommunale vannledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå står de kommunale vannledningen i Henrik Wergelands gate for tur.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal frem til 2025 skifte ut vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs veien.