Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Fornyingsprosjekt

Avløpssanering i Mjølkeråen: Vi gjør fjorden renere

Eksisterende Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Derfor skal vi samle og overføre utslipp av avløpsvann til rensing i Kvernevik avløpsrenseanlegg.

Fornying av avløpsledninger

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

KARENSFRYD: Arbeid på vann- og avløpsnettet

Bergen Vann fornyer hovedledningene for vann og avløp i Karensfryd.

Starefossvingen: vedlikeholdsarbeid på vann- og avløpsledninger

Bergen Vann skal fornye eksiterende vann- og avløpsledninger i Starefossvingen og deler av Starefossveien. Det vil også bli lagt ned nye strømledninger i samme vei.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal i årene 2022-2025 foreta utskifting av vann og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Denne utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs vegen

Breiviksbakken: fornying av vann- og avløpsledninger

Bergen Vann skal legge nye vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken opp til Helleveien. Dette for å sikre en trygg vannforsyning og separere avløp og overvannsledning.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn

Bergen Vann skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

Løvstakklien-Bøhmergaten: nye vannledninger og separering av avløp

Bergen Vann skal fornye vannledninger og separere avløp i området Løvstakklien – Bøhmergaten. Separering av avløp betyr å skille overvann og spillvann.

Fornying av vann- og avløpsnettet på Nordnes

Graveklubben er i gang med fornying av infrastruktur i Nordnesbakken og Haugeveien.