Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Fornyingsprosjekt

Klokkarlia – fornying av offentlige vann- og avløpsledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til deler av Klokkarlia, med oppstart i løpet av uke 34.

Bellevue - fornying av offentlig vannledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå står Bellevue for tur.

Avløpssanering i Mjølkeråen: Vi gjør fjorden renere

Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Vi skal derfor samle og overføre utslipp av avløpsvann fra området til rensing i Kvernevik avløpsrenseanlegg.

Fornying av avløpsledninger

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal i årene 2022-2025 foreta utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Denne utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs veien.

Fornying av vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken

Bergen Vann skal legge nye vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken opp til Helleveien. Dette for å sikre en trygg vannforsyning og separere avløp og overvannsledning.