Gå tilbake til:
Du er her:

Fornyingsprosjekt

Breiviksbakken: fornying av vann- og avløpsledninger

Vann- og avløpsetaten skal legge nye vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken opp til Helleveien. Dette for å sikre en trygg vannforsyning og separere avløp og overvannsledning.

Ibsen gate: avsluttende fase i gang fra 3. august

Anleggsområdet for fornying av vann- og avløpsledninger fører til endring av kjøremønster i Kiellands gate og Edvard Griegs vei. Ibsens gate vil fortsatt være stengt for gjennomkjøring.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn

Vann- og avløpsetaten skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

Løvstakklien-Bøhmergaten: nye vannledninger og separering av avløp

Vann- og avløpsetaten skal fornye vannledninger og separere avløp i området Løvstakklien – Bøhmergaten. Separering av avløp betyr å skille overvann og spillvann.

VA-etaten skal skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet

VA-etaten skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet. Denne utskiftningen sammenfaller med Bymiljøetatens prosjekt «trafikksikkerhetstiltak langs Lyngbøveien».

Carl Konows gate og Fyllingsveien: ny VA-infrastruktur

Statens vegvesens skal etablere gang- og sykkelvei, samt ruste opp eksisterende kjørevei i prosjektet «Carl Konows gate og Fyllingsveien».

Fornying av vann- og avløpsnettet på Nordnes

Graveklubben er i gang med fornying av infrastruktur i Nordnesbakken og Haugeveien.