Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Fornyingsprosjekt

Avløpssanering i Mjølkeråen: Vi gjør fjorden renere

Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Vi skal derfor samle og overføre utslipp av avløpsvann fra området til rensing i Kvernevik avløpsrenseanlegg.

St. Olavs vei - fornying av vann- og avløpsledninger

Bergen Vann skal fornye ledningsnettet i St. Olavs vei, i forkant av Bymiljøetatens opprusting av området. De offentlige avløpsledningene er nå ferdig renovert med innvendig strømpeforing.

Fornying av avløpsledninger

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal i årene 2022-2025 foreta utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Denne utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs veien.

Starefossveien - fornying av vann- og avløpsledninger

Bergen Vann fornyer ledningsnettet i Starefossen. Vi fornyer også eldre rør fra Starefossveien til Tarlebøveien.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn

Bergen Vann skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

KARENSFRYD: Arbeid på vann- og avløpsnettet

Bergen Vann fornyer hovedledningene for vann og avløp i Karensfryd.