RSS

Fornyingsprosjekt

Liland - fornying av offentlig vannledning

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå går vi i gang med fornying av vannledning på Liland, med oppstart mandag 4. desember 2023.

Stølsvegen – fornying av offentlige vannledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå går vi i gang med fornying av vannledningen i Stølsvegen, med oppstart i løpet av oktober.

Grimseidvegen - fornying av offentlig vannledning

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til deler av Grimseidvegen.

Bellevue - fornying av offentlig vannledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå står Bellevue for tur.

Avløpssanering i Mjølkeråen: Vi gjør fjorden renere

Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Vi skal derfor samle og overføre utslipp av avløpsvann fra området til rensing i Kvernevik avløpsrenseanlegg.

Solåsen – fornying av offentlige vannledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå går vi i gang med fornying av vannledningen i deler av Solåsen, med oppstart 26. juni.

Øvregaten - fornying av det kommunale vannledningsnettet

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til vannledningsnettet i Øvregaten, med oppstart mandag 20. november 2023.

Ny vannledning i Sætrevegen

For å øke vannforsyningssikkerheten til våre abonnenter i Ytre Arna, skal Bergen Vann etablere en ny vannledning i Sætrevegen. Anleggsarbeidet vil ha oppstart i uke 44.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal frem til 2025 skifte ut vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs veien.

Fornying av vannledning i Kvernabekkvegen

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til deler av Kvernabekkvegen.