Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Fornyingsprosjekt

Avløpssanering i Mjølkeråen: Vi gjør fjorden renere

Eksisterende Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Derfor skal vi samle og overføre utslipp av avløpsvann til rensing i Kvernevik avløpsrenseanlegg.

Fornying av avløpsledninger

Vi skal fornye avløpsrør, og for å unngå å grave opp gaten, støper vi nye plastrør inn i eksisterende avløpsrør. For å herde de nye rørene brukes vanndamp.

Fornyer 100 år gammel vannledning i Fjellveien

Vann- og avløpsetaten skal fornye en 100 år gammel vannledning i Fjellveien. Dette gjør vi med gravefri metode for minst mulig påvirkning på trafikk og miljø.

KARENSFRYD: Arbeid på vann- og avløpsnettet

Vann- og avløpsetaten fornyer hovedledningene for vann og avløp i Karensfryd.

Starefossvingen: vedlikeholdsarbeid på vann- og avløpsledninger

Vann og avløpsetaten (VA-etaten) skal fornye eksiterende vann- og avløpsledninger i Starefossvingen og deler av Starefossveien. Det vil også bli lagt ned nye strømledninger i samme vei.

Fornying av vannledninger og ny overvannsledning i Nyhaugveien

Vann- og avløpsetaten skal fornye eksisterende vannledning i deler av Nyhaugveien. Vi skal også legge ny ledning for overvann (regnvann) for å separere dette fra spillvannet (kloakken).

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Vann- og avløpsetaten skal i årene 2022-2025 foreta utskifting av vann og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Denne utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs vegen

Breiviksbakken: fornying av vann- og avløpsledninger

Vann- og avløpsetaten skal legge nye vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken opp til Helleveien. Dette for å sikre en trygg vannforsyning og separere avløp og overvannsledning.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn

Vann- og avløpsetaten skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

Løvstakklien-Bøhmergaten: nye vannledninger og separering av avløp

Vann- og avløpsetaten skal fornye vannledninger og separere avløp i området Løvstakklien – Bøhmergaten. Separering av avløp betyr å skille overvann og spillvann.