Gå tilbake til:
Du er her:

Fornyingsprosjekt

Fornyer 100 år gammel vannledning i Fjellveien

Vann- og avløpsetaten skal fornye en 100 år gammel vannledning i Fjellveien. Dette gjør vi med gravefri metode for minst mulig påvirkning på trafikk og miljø.

KARENSFRYD: Arbeid på vann- og avløpsnettet

Vann- og avløpsetaten skal fornye hovedledningene for vann og avløp i Karensfryd, i første omgang fra Carl Konows gate og fram til eksisterende avløpskum ved Karensfryd 5.

Starefossvingen: vedlikeholdsarbeid på vann- og avløpsledninger

Vann og avløpsetaten (VA-etaten) skal fornye eksiterende vann- og avløpsledninger i Starefossvingen og deler av Starefossveien. Det vil også bli lagt ned nye strømledninger i samme vei.

Fornying av vannledninger og ny overvannsledning i Nyhaugveien

Vann- og avløpsetaten skal fornye eksisterende vannledning i deler av Nyhaugveien. Vi skal også legge ny ledning for overvann (regnvann) for å separere dette fra spillvannet (kloakken).

Ibsens gate åpen for gjennomkjøring

Ibsens gate er åpen for gjennomkjøring. Fortsatt trafikkregulering i området: Følg skilting!

Breiviksbakken: fornying av vann- og avløpsledninger

Vann- og avløpsetaten skal legge nye vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken opp til Helleveien. Dette for å sikre en trygg vannforsyning og separere avløp og overvannsledning.

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn

Vann- og avløpsetaten skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

Løvstakklien-Bøhmergaten: nye vannledninger og separering av avløp

Vann- og avløpsetaten skal fornye vannledninger og separere avløp i området Løvstakklien – Bøhmergaten. Separering av avløp betyr å skille overvann og spillvann.

VA-etaten skal skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet

VA-etaten skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet. Denne utskiftningen sammenfaller med Bymiljøetatens prosjekt «trafikksikkerhetstiltak langs Lyngbøveien».

Carl Konows gate og Fyllingsveien: ny VA-infrastruktur

Statens vegvesens skal etablere gang- og sykkelvei, samt ruste opp eksisterende kjørevei i prosjektet «Carl Konows gate og Fyllingsveien».