Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Fornyingsprosjekt

Sørlia – fornying av offentlige vann- og avløpsledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til deler av Sørlia, med oppstart tidlig i januar 2023.

Avløpssanering i Mjølkeråen: Vi gjør fjorden renere

Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Vi skal derfor samle og overføre utslipp av avløpsvann fra området til rensing i Kvernevik avløpsrenseanlegg.

Fornying av vannledning i Kvernabekkvegen - del 1

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til deler av Kvernabekkvegen.

Kismul/Hamrevegen - fornying av vannledning

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til området rund Kismul/Hamrevegen - også kalt "Osbanetraseen"

Fornying av vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken

Bergen Vann skal legge nye vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken opp til Helleveien. Dette for å sikre en trygg vannforsyning og separere avløp og overvannsledning.

Bellevue - fornying av offentlig vannledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå står Bellevue for tur.

Klokkarlia – fornying av offentlige vann- og avløpsledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til deler av Klokkarlia, med oppstart i løpet av uke 34.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal frem til 2025 skifte ut vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs veien.

Nedre Nygård – fornying av offentlige vann- og avløpsledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til deler av Jonas Reins gate og Daniel Hansens gate - også kalt Nedre Nygård del 1

Holtavegen - fornying og sanering av vann-, avløps- og overvannsledninger

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer og sanerer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå står området Holtavegen/Holtastølen/Holtaåsen for tur.