RSS

Fornyingsprosjekt

Nøstegaten - nye vann- og spillvannsledninger

Som en del av den omfattende fornyingen av Nøstet, vil Bergen Vann fornye vann- og spillvannsledninger i deler av Nøstegaten. Arbeidet vil ha oppstart i løpet av høsten 2024.

Løvstakksiden - nye gate- og parkanlegg og utskifting av gamle avløpsledninger

Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann, Bymiljøetaten og BKK vil gi hele området et løft, med separering av avløpsledninger, gateopprusting og blågrønne løsninger. Tentativ oppstart vinteren 2024/25

Lotheveien - fornying av offentlig vannledning

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til deler av Lotheveien og Olav Rustis gate.

Ny overvannsledning og borehull ved Solheim gravplass/Fjøsangerveien

I forbindelse med at muren langt Solheim gravplass skal rives og gjenoppbygges, skal Bergen Vann legge ny overvannsledningen samt etablere nytt boruhull på samme strekning.

Øvregaten - fornying av det kommunale vannledningsnettet

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til vannledningsnettet i Øvregaten, med oppstart mandag 20. november 2023.

Avløpssanering i Mjølkeråen: Vi gjør fjorden renere

Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Vi skal derfor samle og overføre utslipp av avløpsvann fra området til rensing i Kvernevik avløpsrenseanlegg.

Ny sjøledning i Store Lungegårdsvann - fornying av offentlig vannledning

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå går vi i gang med etablering av ny sjøledning i Store Lungegårdsvann.

Avløpssanering på Fanahammeren: Vi gjør fjorden renere

Små, eldre avløpsrenseanlegg på Fanahammeren tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Vi skal derfor bygge flere pumpestasjoner som skal frakte avløpsvann til Flesland renseanlegg via sjøledninger.

Fornying av vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken

Bergen Vann skal legge nye vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken opp til Helleveien. Dette for å sikre en trygg vannforsyning og separere avløp og overvannsledning.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal frem til 2025 skifte ut vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs veien.