Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Vann og avløp

Garnes renseanlegg- Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Fylkesmannen i Hordaland har gitt pålegg om å utbedre/ modernisere dagens renseanlegg på Garnes i Arna. Dette planarbeidet skal legge til rette for nytt avløpsrenseanlegg her.