RSS

Allmenninger og byrom

Søylene på Torgallmenningen

Granittsøylene på Torgallmenningen er byttet ut med stålsøyler, og glasstaket over søylene er utbedret.

Barnas byrom

Barnas byrom jobber med tiltak som skal gjøre sentrale bystrøk attraktive for barn og barnefamilier. Dette omfatter utvikling av lekeplasser/temaparker i sentrum og i bydelene.