Gå tilbake til:
Du er her:
Lyngbøveien gate
Lyngbøveien
Bilde: Trude Haugen

Nytt fortau langs Lyngbøveien

Høsten 2022 starter arbeidet med å etablere nytt fortau langs Lyngbøveien på Laksevåg.

Det skal etableres nytt fortau med lengde på ca. 820 meter mellom Lyngbøveien 111 ved kryss Nipedalen til kryss Nygårdslien. Det skal etableres buss-sluse nord for Lyngbøtunet, ny vegbelysning, samt oppgradere og etablere nytt overvannsystem langs strekningen.  

Terrenget langs Lyngbøveien er til dels krevende og det vil etableres til sammen 32 ulike murer, noen i betong og noen i naturstein.  Ettersom en stenger mulighet for gjennomkjøring ved etablering av buss-sluse vil en bygge nye atkomster til en god del av husene langs Lyngbøveien.  

Det er gjennomført en omfattende grunnervervs prosess.  Det er inngått frivillige avtaler med 50 eiendommer og gjennomført skjønnsprosess for 10 eiendommene. 

Dette er et samarbeidsprosjekt med Bergen Vann. Les om arbeidet de skal utføre her. 

Utbyggingen er delt inn i 6 faser:   

Lyngbø oversiktsbilde
Lyngbø
Bilde: Bergen kommune
  • Fase 1 fra kryss Nipedalen til avkjørsel til Lyngbøtunet bygges ut.   
  • Fase 2 fra avkjørsel til Lyngbøtunet til kryss Nygårdslien bygges ut.   
  • Fase 3 omfatter selve krysset Lyngbøveien/Nipedalen.   
  • Fase 4 til 6 omfatter arbeider mellom Lyngbøveien 111 og 140.  

Anslått byggetid er 3, 5 år. 

Byggherre er Bymiljøetaten, kontakt:  

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no 

Telefon: 55565690 fra kl. 08:00 til kl. 15:00