RSS

Dammer

Rehabilitering av demningene i Sædalen

Demningene i Sædalen må rehabiliteres. Før det er gjort, må vannstanden i Søre Gløvrevatnet senkes midlertidig med 1,1 meter. Arbeidet med dette vil starte i uke 23 og vare ca 3 uker.

Dam Storediket legges ned

Dammen tilfredsstiller ikke lenger Damsikkerhetsforskriften sine krav til sikkerhet og flomavledning. Dammen legges derfor ned som vassdragsanlegg og vassdraget tilbakeføres til sin naturlig stand.

Rehabilitering av dammer ved Storavatnet i Fyllingsdalen

Bergen kommune skal rehabilitere dammene ved Storavatnet i Fyllingsdalen. Nedtapping av vannet vil starte i januar 2023, og rehabiliteringsarbeidene er planlagt ferdig i løpet av første halvår 2024.

Dam Storevatnet i byfjellene

Dammene (demningen) ved Storevatnet i byfjellene tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav. Avvikene er så store at magasinet må tappes ned frem til rehabiliteringstiltak er besluttet og gjennomført.

Gamsebotstjørna i Ytre Arna

Steindemningen ved Gamsebotstjørna tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav og må utbedres.