Gå tilbake til:
Du er her:
Dam Svartatjørna i Storavatnet i Fyllingsdalen
Dammen ved Svartatjørna er en av fire dammer som skal rehabiliteres i Storavatnet i Fyllingsdalen
Bilde: Trude Haugen

Rehabilitering av dammer ved Storavatnet i Fyllingsdalen

Bergen kommune skal rehabilitere dammene ved Storavatnet i Fyllingsdalen. Nedtapping av vannet vil starte i januar 2023, og rehabiliteringsarbeidene er planlagt ferdig i løpet av første halvår 2024.

Vannet er ingen drikkevannskilde, men ligger i et område med mye tur og rekreasjon.  De eksisterende dammene tilfredsstiller ikke lenger kravene i damsikkerhetsforskriften, og må derfor  rehabiliteres. 

Det er totalt fire dammer rundt magasinet, og alle er planlagt forsterket og rehabilitert. I tillegg skal flomløpet utvides og tappearrangementet skiftes ut. Det vil også bli gjort utbedringer på turstiene rundt vannet.

dam

Vannstanden senkes

For å få dette til, må vannstanden i magasinet senkes med ca. 7 meter. Vannstanden i vinter er allerede senket noe for å redusere istrykket mot dammene, og ytterligere nedtapping av vannet vil starte i januar 2023. Rehabiliteringsarbeidene vil starte opp i løpet av våren 2023 og er planlagt ferdig i løpet av første halvår 2024. Vannet vil i den perioden være nedtappet.

Det vil etter hvert bli behov for midlertidig omlegging av turveier, og det kan bli nødvendig å sperre av turveg i perioder. Vi ber om at alle som ferdes i området er oppmerksomme og respekterer merking og sperringer når anleggsarbeidet er under utførelse.

Hva skal gjøres?

Storavatnet i Fyllingsdalen har totalt fire dammer. Alle dammene skal rehabiliteres i dette prosjektet. Her kan du se hvordan det vil bli seende ut etter endt rehabilitering:

Dam Storavatnet

Dammen er totalt ca. 89 m lang med en maksimal høyde på ca. 7,5 m. Dammen er etablert i tidsrommet 1918 – 1919, og påbygget i 1936. 

Dam Storavatnet nedstrøms
Slik ser vi for oss hvordan Dam Storavatnet vil se ut etter endt rehabilitering fra nedstrøms side
Bilde: Norconsult/Bergen Vann
Dam Storavatnet N

Dammen har en total lengde på ca. 30 m, definert som lengden av betongkonstruksjonen mot magasinet. Dam og kanal slik den foreligger i dag ble bygget i 1915-1919, med mulig forhøyning i 1936. Murdammen på nedstrøms side er fra 1906-1908. 

Dam Storavatnet N etter endt rehabilitering
Dam Storavatnet N etter endt rehabilitering
Bilde: Norconsult/Bergen Vann
Dam Svartatjørna

Dam Svartatjørna er en ca. 55 m lang fyllingsdam med maksimal høyde på 3 meter og slake skråninger.  Dammen er bygget i tidsrommet 1918 – 1919, og hevet i 1936. 

Dam Svartatjørna etter rehabilitering, sett fra nedstrøms side
Dam Svartatjørna etter rehabilitering, sett fra nedstrøms side
Bilde: Norconsult/Bergen Vann
Dam Storavatnet S

Dam Storavatnet S er en ca. 40 meter lang fylling med en maksimal høyde på ca. 1 meter over terreng. 

Dam Storavatnet S etter rehabilitering
Dam Storavatnet S etter rehabilitering
Bilde: Norconsult/Bergen Vann