Gå tilbake til:
Du er her:
dammer i bergen
Munkebotn etter rehabilitering
Bilde: llustrasjon: Arkitektgruppen Cubus AS

Rehabilitering av dam Munkebotsvatnet starter opp igjen

Rehabilitering av dam Munkebotsvatnet og området rundt.

Rådgivende ingeniør Dr. techn. Olav Olsen ble engasjert høsten 2019 for å kontrollere eksisterende planer og vurdere om det er behov for endringer. De skal også skal de lage detaljplaner og tilbudsdokumenter før valg av ny entreprenør.

I nord skal vi bygge en ny betongdam, og planer for dette skal sendes til NVE for godkjenning.

Prosjektet omfatter nå også fornying av dammen i vest. Her er det gjort grunnundersøkelser (januar 2020), og tiltak er utredet. Tappearrangementet skal skiftes ut og lekkasjer i dammen utbedres. Tiltak på torvtetningene kan bli nødvendig og stabilitetsberegninger skal godkjennes av NVE.

Det er sendt byggesøknad (februar 2020) for arbeidet til Bergen kommune. Siden tiltakene er i byfjellene så skal de også godkjennes av Bystyret.

Vi planlegger bygging i 2021 og vannet forblir nedtappet inntil arbeidene er ferdig.

Munkebotsvatnet er ingen drikkevannskilde men ligger i et mye brukt turområde. Vær oppmerksom og respekter merking og sperringer når du ferdes på veiene rundt vannet

Prosjektleder Vann- og avløpsetaten: Bjørn-Vidar Grande

Byggeleder Vann- og avløpsetaten: Frode Hammersland