RSS

Dammer

Rehabilitering av dammer ved Storavatnet i Fyllingsdalen

Bergen kommune skal rehabilitere dammene ved Storavatnet i Fyllingsdalen. Nedtapping av vannet vil starte i januar 2023, og rehabiliteringsarbeidene er planlagt ferdig i løpet av første halvår 2024.

Dam Storevatnet i byfjellene

Dammene (demningen) ved Storevatnet i byfjellene tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav. Avvikene er så store at magasinet må tappes ned frem til rehabiliteringstiltak er besluttet og gjennomført.

Gamsebotstjørna i Ytre Arna

Steindemningen ved Gamsebotstjørna tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav og må utbedres.