Gå tilbake til:
Du er her:
Damsgårdssundet barnehage
Damsgårdssundet barnehage

Byggeprosjekt: Damsgårdssundet barnehage

Damsgårdssundet barnehage ble kjøpt av Bergen kommune i 2020. Prosjektet går ut på å ferdigstille barnehagen innvendig. Barnehagen skal bli erstatningsbarnehage når andre bygg blir rehabilitert.

Status: Byggefase

Prosjektbeskrivelse

Barnehagen ligger i Sameiet 1912 sentralt ved Damsgårdssundet like ved gang- og sykkelbroen Småpudden.

Barnehagen ligger på plan 3, uteareal ligger på plan 3. og 4. Det vil i tillegg bli opparbeidet ekstra uteareal for barnehagen ved St. Markus kirke.

Barnehagen vil få 4 avdelinger med plass til 72 barn jevnt fordelt på store og små barn.

Bygget er oppført av BOB og Backe Entreprenør.

Barnehageseksjonen har i en periode stått som et tett bygg med betongoverflater og behov for ferdigstilling før bruk. 

Entreprenør er kontrahert ved årsskiftet og arbeidene med å ferdigstille barnehagen innvendig startet opp i januar.

Fakta

  • Adresse: Damsgårdsveien 62
  • Bruksareal: ca. 900 m²
  • Antall avdelinger: 4
  • Antall barn: 72 barn
  • Prosjektkostnader: ca. 50 mill. kr.
  • Ferdigstilles: 2022
  • Prosjektering: Advansia/Rambøll/AFRY
  • Entreprenør: Næringshus AS
  • Byggherreombud: WSP

Etat for utbygging prosjektleder: Ann Kristin Fossan