RSS

Barnehagebygg

Byggeprosjekt – Slettebakken barnehage

Nybygg av barnehage for inntil 80 barn og opprustning av utomhusanlegg.

Byggeprosjekt – Søre Skogvei barnehage

Rivning og nybygg av barnehage for 62 barn, inkludert opprustning av utomhusanlegg.

Byggeprosjekt – Indre Arna barnehage

Rehabilitering av eksisterende bygg – plass inntil 132 barn

Byggeprosjekt – Gyldenpris barnehage

Plass til omtrent 11 barn

Byggeprosjekt – Laksevåg barnehage

Total rehabilitering av eksisterende bygg – plass inntil 53 barn