RSS

Andre bygg

Byggeprosjekt Bergen inkluderingssenter

Den gamle lærerskolen på Landås skal bli et inkluderingssenter for hele Bergen med utstrakt sambruk med idretten og nærmiljøet. Prosjektet er pilot for arkitektur og menneskerettigheter.

Byggeprosjekt Ny Fana brannstasjon

Det er planlagt ny brannstasjon i Rådal som skal bygges inntil nytt E39 veisystem. Nåværende brannstasjon på Paradis avvikles.