RSS

Andre bygg

Byggeprosjekt – Lysverkbygget rehabilitering

Kunstmuseet i Lysverkbygget (KODE 4) skal rehabiliteres og asbestsaneres.

Byggeprosjekt Bergen inkluderingssenter

Den gamle lærerskolen på Landås skal bli et inkluderingssenter for hele Bergen med utstrakt sambruk med idretten og nærmiljøet. Prosjektet er pilot for arkitektur og menneskerettigheter.

Byggeprosjekt - Bergen Rådhus

Bergen Rådhus er ferdig rehabilitert innvendig og utvendig. Arbeidsplassene i bygget er omdannet til aktivitetsbaserte åpne løsninger og ikke enekontorer.

Byggeprosjekt Ny Fana brannstasjon

Det er planlagt ny brannstasjon i Rådal som skal bygges inntil nytt E39 veisystem. Nåværende brannstasjon på Paradis avvikles.