Gå tilbake til:
Du er her:

Boligbygg

Byggeprosjekt Teigane bufellesskap

På Teigane i Indre Arna skal det byggast eit bufellesskap med seks husvære og ein base for personalet. Bustadane er ein del av Bustadløftet for personar med utviklingshemming.

Byggeprosjekt: Bofellesskap på Krohnåstoppen

På Krohnåstoppen skal det bygges to bofellesskap for utviklingshemmede. Hvert av bofellesskapene vil bestå av 8 leiligheter. Prosjektet er en del av Boligløftet for personer med utviklingshemming.

Byggeprosjekt: Bofellesskap i Landåsveien 33

Den gjenværende delen av gamle Landås skole skal bygges om til et bofellesskap med til sammen ni leiligheter. Prosjektet er en del av Boligløftet for personer med utviklingshemming.