Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Boligbygg

Boligprogrammet for vanskeligstilte

Informasjon om prosjekter i boligprogrammet for vanskeligstilte finner du på en egen side. Kommunen har i vedtatt handlingsplan et mål om å etablere 250 boliger for denne gruppen.

Byggeprosjekt: Odinsvei bofellesskap

I Odinsvei 102 på Nesttun er det planlagt to bofellesskap med henholdsvis åtte og ti boenheter i tillegg til fellesarealer. Prosjektet er en del av Boligløftet for utviklingshemmede.

Byggeprosjekt: Bofellesskap i Landåsveien 33

Den gjenværende delen av gamle Landås skole skal bygges om til et bofellesskap med til sammen ni leiligheter. Prosjektet er en del av Boligløftet for personer med utviklingshemming.

Byggeprosjekt: Bofellesskap på Krohnåstoppen

På Krohnåstoppen skal det bygges to bofellesskap for utviklingshemmede. Hvert av bofellesskapene vil bestå av 8 leiligheter. Prosjektet er en del av Boligløftet for personer med utviklingshemming.