Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Boligbygg

Byggeprosjekt: Odinsvei bofellesskap

I Odinsvei 102 på Nesttun er det planlagt to bofellesskap med henholdsvis åtte og ti boenheter i tillegg til fellesarealer. Prosjektet er en del av Boligløftet for utviklingshemmede.

Byggeprosjekt: Bofellesskap Nedre Totland

Tidligere Riple skole skal få nytt liv med et planlagt bofellesskap på skoletomten. Det skal bygges seks leiligheter og tjenestebase. Prosjektet er en del av Boligløftet for utviklingshemmede.

Byggeprosjekt: Bofellesskap Haugland

Gamle Haugland skule skal få nytt liv som del av bofellesskap. Det skal bygges 12 leiligheter fordelt på to bofellesskap med tjenestebaser. Prosjektet er en del av Boligløftet for utviklingshemmede.

Byggeprosjekt Teigane bufellesskap

På Teigane i Indre Arna skal det byggast eit bufellesskap med seks husvære og ein base for personalet. Bustadane er ein del av Bustadløftet for personar med utviklingshemming.

Byggeprosjekt: Bofellesskap i Landåsveien 33

Den gjenværende delen av gamle Landås skole skal bygges om til et bofellesskap med til sammen ni leiligheter. Prosjektet er en del av Boligløftet for personer med utviklingshemming.

Byggeprosjekt: Bofellesskap på Krohnåstoppen

På Krohnåstoppen skal det bygges to bofellesskap for utviklingshemmede. Hvert av bofellesskapene vil bestå av 8 leiligheter. Prosjektet er en del av Boligløftet for personer med utviklingshemming.