RSS

Boligbygg

Boligprogrammet for vanskeligstilte

Informasjon om prosjekter i boligprogrammet for vanskeligstilte finner du på en egen side. Kommunen har i vedtatt handlingsplan et mål om å etablere 250 boliger for denne gruppen.

Byggeprosjekt: Bofellesskap Nedre Totland

Tidligere Riple skole skal få nytt liv med et planlagt bofellesskap på skoletomten. Det skal bygges seks leiligheter og tjenestebase. Prosjektet er en del av Boligløftet for utviklingshemmede.

Byggeprosjekt: Bofellesskap Haugland

Gamle Haugland skule skal få nytt liv som del av bofellesskap. Det skal bygges 12 leiligheter fordelt på to bofellesskap med tjenestebaser. Prosjektet er en del av Boligløftet for utviklingshemmede.

Byggeprosjekt Teigane bufellesskap

På Teigane i Indre Arna skal det byggast eit bufellesskap med seks husvære og ein base for personalet. Bustadane er ein del av bustadløftet for personar med utviklingshemming.

Byggeprosjekt: Bofellesskap i Landåsveien 33

Den gjenværende delen av gamle Landås skole er gjort om til et bofellesskap med til sammen ni leiligheter. Prosjektet er en del av Boligløftet for personer med utviklingshemming.

Byggeprosjekt: Bofellesskap på Krohnåstoppen

I Øvre Krohnåsen er to bofellesskap for utviklingshemmede ferdigstilt. Hvert av bofellesskapene består av 8 leiligheter. Prosjektet er en del av boligløftet for personer med utviklingshemming.