RSS

Anbudskonkurranser

Planlagte entreprenøranskaffelser 2023-2025

Etat for utbygging gir her en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2023-2025. Planlagte utbyggingsprosjekter kan være av interesse for leverandører og andre.

D0490 EFU-10561 Bjørge utleieboliger – totalentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging, innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for totalentreprise i prosjektet D0490 Bjørge utleieboliger.

EFU-10691 Rammeavtale PA-tjenester

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for PA-tjenester

D0690 EFU-10713 Tomt med prosjekt - anskaffelse av totalentreprenør

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for prosjekt D0690 Tomt med prosjekt.

EFU-10604 U2585 Eidsvåg skole, Trolldalen snusløyfe-generalentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort en åpen tilbudskonkurranse om generalentreprise for Eidsvåg skole, Trolldalen snusløyfe og Eidsvågveien busslomme

H0850 EFU-10661 Breisteinvegen 190, totalentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging, innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for totalentreprise i prosjektet H0850 Breisteinvegen 190

Standardkrav til leverandører i byggeprosjekter

Etat for bygg og eiendom og Etat for utbygging har utarbeidet en serie dokumenter som viser hvilke standardkrav som stilles til leverandører i kommunens byggeprosjekter.