Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Anbudskonkurranser

U2930 Haukeland skole - kapasitet utvidelse, anskaffelse av totalentreprenør

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for totalentreprise i prosjektet U2930 Haukeland.

U2600 EFU-10374 Garnes Ungdomsskule, totalentreprise

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for totalentreprise i prosjektet U2600 Garnes ungdomsskule

EFU-10513 Rammeavtale for konsept- og programutvikling

Bergen kommune, Etat for utbygging har kunngjort åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for konsept- og programutvikling

Planlagte entreprenøranskaffelser 2022-2024

Etat for utbygging gir her en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2022-2024. Planlagte utbyggingsprosjekter kan være av interesse for leverandører og andre.

Standardkrav til leverandører i byggeprosjekter

Etat for bygg og eiendom og Etat for utbygging har utarbeidet en serie dokumenter som viser hvilke standardkrav som stilles til leverandører i kommunens byggeprosjekter.