Gå tilbake til:
Du er her:

Anbudskonkurranser

Planlagte entreprenøranskaffelser 2020-2022

Etat for utbygging har laget en oppdatert oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2020-2022. Andre kan ha interesse av å se hva som kommer av utbyggingsprosjekter.

Søker etter tomt til bofellesskap

Bergen kommune søker etter regulert tomt for etablering av bofellesskap for yngre beboere som har et stort hjelpebehov relatert til funksjonsnedsettelse.

K0320 EFU-10208 Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek med tilhørende byrom, Prosjekteringsgruppe

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om prosjekteringsgruppe-kontrakt i prosjektet K0320 Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek med tilhørende byrom.

K0280 EFU-10311 Danckert Krohn Restaurering og ombygging - Anskaffelse av byggeleder og SHA-KU

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for byggeleder og SHA-KU i prosjekt K0280 Danckert Krohn Restaurering og ombygging.

Koronainformasjon fra Etat for utbygging til leverandører og kontraktsparter

Etat for utbygging følger nøye med på utviklingen hva gjelder koronaviruset. Nedenfor finner dere informasjon om hvordan viruset kan påvirke kontraktsforholdene våre.

U2620 EFU-10302 Anskaffelse av totalentreprenør til trafikksikkerhetstiltak

Arna erstatningslokaler skal huse 500 elever i påvente av ny ungdomsskole og senere oppussing av Ytre Arna barneskole. Det er gjort en trafikksikkerhetsvurdering og det trengs tiltak.