RSS

Gateopprustning

Gateopprustning Løvstakklien – Bøhmergaten

Bymiljøetaten planlegger opprustning av gateløp, snarveier og parker mellom Løvstakklien og Bøhmergaten: Løvstakklien, Blekenberg, Søndre Skogvei, Granbakken, Furubakken, Rogagaten og Bøhmergaten.

Nedre Nygård rustes opp

Det pågår gravearbeid i Nygårdsgaten og omkringliggende gater på Nedre Nygård. Det skal etableres bossnett og mobilpunkt, og gatene skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter.