RSS

Kulturbygg

Byggeprosjekt – Lysverkbygget rehabilitering

Kunstmuseet i Lysverkbygget (KODE) skal rehabiliteres og asbestsaneres.

Byggeprosjekt Sentralbadet scenekunsthus

Sentralbadet skal gjøres om til et scenekunsthus med publikumsrettede funksjoner. Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og andre aktører fra scenekunstmiljøet skal benytte seg av det «nye» Sentralbadet.

Byggeprosjekt - Kulturhuset Danckert Krohn

Kulturhuset Danckert Krohn skal restaurerast og byggast om. Delar av det freda bygget fra 1789 har omfattende setningsskader.

Byggeprosjekt: Fyllingsdalen kulturhus

Fyllingsdalen kulturhus har fra november 2022 til juni 2023 vært gjennom en optimaliseringsfase og ekstern kvalitetssikring (KS2). Skisseprosjektet er vedtatt og prosjektet blir detaljregulert.

Byggeprosjekt - Det hanseatiske museum

Det hanseatiske museum er en del av verdens kulturarv. Bygget skal sikres for ettertiden med en totalrestaurering. Museet vil ha tilhold i andre lokaler i byggeperioden.

Byggeprosjekt Hovedbiblioteket

Bergen Hovedbibliotek skal øke publikumskapasiteten. Brannsikkerhet skal oppgraderes med automatisk slukkeanlegg og utvidelse/endring av rømnings veier.