Rådet for kunst i offentlige rom i Bergen

Rådet er et underutvalg under byrådet, og Seksjon for kunst og kulturutvikling har det administrative ansvaret.

Sekretær for Rådets styre er Heidi Jaeger, rådgiver ved Seksjon for kunst og kulturutvikling. Styret har 4-6 møter i året.  

Møhlenpris skole
Kunst på Møhlenpris skole.
Bilde: Pål Hoff

Offentlig tilgjengelig kunst 

Rådet disponerer midler til kunst i offentlige rom. Midlene brukes til større, varige kunstprosjekter, primært til uterom. Kunstverkene skal eies av Bergen kommune og ha stor offentlig tilgjengelighet.   

Ved kunstprosjekter som skal etableres i offentlige rom nedsettes det et kunstutvalg som ledes av en kunstnerisk konsulent, og består ellers av prosjekteier og brukerrepresentant(er) mm. Vanligvis gjennomføres det kunstnerkonkurranser, der kunstutvalget fungerer som jury. Rådets sekretær følger opp kunstutvalgene og inngår kontrakter med kunstnerne som blir valgt til å gjennomføre kunstoppdraget. 

Produksjon av kunst i offentlige rom strekker seg som regel over flere år, og krever langsiktig planlegging og godt samarbeid mellom kunstner, kunstutvalg, arkitekt, byggesak og utbygger.  Private initiativ til etablering av kunst i offentlige rom må gjøre seg kjent med kommunens retningslinjer og anmodes å ta kontakt med Rådets sekretær for veiledning.

Større kunstverk som tilbys som gaver til kommunen skal alltid fremlegges for Rådets styre med blikk på kvalitetssikring og plassering. 

Styret 

Rådet har et kunstfaglig ansvar med hensyn til vedlikehold av utendørs kunstverk i samarbeid med Bymiljøetaten og Bydrift, og gir kunstfaglige råd om plassering av kunst i offentlig rom i Bergen kommune. 

Styret består av to politikere, to kunstfaglige representanter, en arkitekturfaglig representant og sjef ved KODE, samt observatører fra Bymiljøetaten og Etat for utbygging.

Rådets styre 2023/24:

  • Bodil Friele, leder (H)
  • Karl Johan Kirkebø, nestleder (A)
  • John Audun Hauge, Norske Billedkunstneres Forening, Hordaland
  • Kari Dyrdal, Norske Kunsthåndverkere, Vest-Norge
  • Nikolina Søgnen, Bergen Arkitektforening
  • Line Daatland, sjef kunst og design KODE
  • Gerd Hole, Etat for utbygging, Bergen kommune
  • Pernille Hallaråker Dale, Bymiljøetaten, Bergen kommune