Gå tilbake til:
Du er her:

Utbyggingsprosjekt

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig by

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Hjellestadvika vann- og avløpsanlegg

Hjellestadvika er et område der det kommunale vannledningsnettet skal styrkes slik at flest mulig boliger skal få anledning til å være tilknyttet kommunal vannforsyning.

Utbygging av vann og avløp til Grimstad- Kvitura- Hope

Vann og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå skal vi bygge ut det kommunale vannledningsnettet i området Grimstad- Kvitura- Hope.

Vannforsyning til Hordnes

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Hordnes er et område uten kommunalt vann, men vi jobber nå med å få drikkevann hit.

Ny Vannledning Fleslandsvegen-Fleslandsvika

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå skal vi bygge ny vannledning i Fleslands-området.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal få økt produksjonskapasitet og en ekstra barrière mot parasitter for ytterligere hygienisk sikkerhet.