RSS

Utbyggingsprosjekt

Nytt høydebasseng på Riplegården

Vi er nå i gang med å rehabilitere deler av det gamle og etablere et nytt, mindre og mer moderne høydebasseng på Riplegården. Anlegget har oppstart etter påske og er estimert ferdig våren 2024.

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Smøråsvegen

Det legges nytt vann- og avløpsnett i Smøråsvegen slik at private abonnenter kan knytte seg til det kommunale nettet. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av februar 2024.

Nytt høydebasseng på Stuajordet

For å sikre vannforsyningen i Indre Arna, skal Bergen Vann etablere et nytt høydebasseng på Stuajordet. Arbeidet startet 15. september 2022 og ha en varighet på opptil ett år.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes med ny vannbehandlingsprosess for ytterligere hygienisk sikkerhet, samt få økt produksjonskapasitet.

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig bydel

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Mynteviken

Det skal legges nytt vann- og avløpsnett i Mynteviken slik at private abonnenter kan knytte seg til det kommunale nettet. Planlagt oppstart i løpet av 2024, med ferdigstillelse i 2025.

Nytt avløpsrenseanlegg i Drotningsvik

Bergen kommune har flere små renseanlegg i Bergen Vest. For å tilfredsstille dagens rensekrav, må vi bygge et nytt anlegg som skal rense avløpet for beboere i området Kjøkkelvik til Hilleren.