Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Utbyggingsprosjekt

Nytt høydebasseng på Stuajordet

For å sikre vannforsyningen i Indre Arna, skal Bergen Vann etablere et nytt høydebasseng på Stuajordet. Arbeidet starter 15. september 2022 og ha en varighet på opptil ett år.

Nytt avløpsrenseanlegg i Drotningsvik

Bergen kommune har flere små renseanlegg i Bergen Vest. For å tilfredsstille dagens rensekrav, må vi bygge et nytt anlegg som skal rense avløpet for beboere i området Kjøkkelvik til Hilleren.

Utbedringsarbeid på Hjellestadvegen (fv556)

Som en del av utbyggingsprosjektet Hjellestadvegen gang og sykkelvei (fv556), må det gjøres noen utbedringer på Hjellestadvegen.

Utbygging av vann og avløp til Grimstad/Kvitura/Hope

Bergen Vann har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå bygger vi kommunalt vann- og avløpsnett i området Grimstad/Kvitura/Hope.

Ny vannledning i borehull fra Lægdene til Svartediket.

For å sikre vannforsyningen i Bergen, skal Bergen Vann etablere en ny vannledning fra Svartediket vannbehandlingsanlegg til Lægdene høydebasseng.

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Smørårsvegen

Det skal legges nytt vann- og avløpsnett i Smøråsvegen slik at private abonnenter kan knytte seg til det kommunale nettet.

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig bydel

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Hjellestadvika vann- og avløpsanlegg

Hjellestadvika er et område der vi bygger ut det kommunale vannledningsnettet slik at flest mulig boliger knytte seg til kommunal vannforsyning.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes med ny vannbahandlingsprosess for ytterligere hygienisk sikkerhet, samt få økt produksjonskapasitet.