Gå tilbake til:
Du er her:

Utbyggingsprosjekt

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Smørårsvegen

Vi skal bygge ut det kommunale vann- og avløpsnettet i Smøråsvegen slik at private abonnenter kan knytte seg til kommunalt nett.

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig by

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Utbygging av vann og avløp til Grimstad- Kvitura- Hope

Vann og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå skal vi bygge ut det kommunale vannledningsnettet i området Grimstad- Kvitura- Hope.

Hjellestadvika vann- og avløpsanlegg

Hjellestadvika er et område der vi bygger ut det kommunale vannledningsnettet slik at flest mulig boliger knytte seg til kommunal vannforsyning.

Ny Vannledning Fleslandsvegen-Fleslandsvika

Vann- og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå skal vi bygge ny vannledning i Fleslands-området.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal få økt produksjonskapasitet og en ekstra barrière mot parasitter for ytterligere hygienisk sikkerhet.