Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Utbyggingsprosjekt

Utbygging av vann og avløp til Grimstad- Kvitura- Hope

Bergen Vann har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå bygger vi kommunalt vannledningsnett i området Grimstad- Kvitura- Hope.

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Smørårsvegen

Vi skal bygge ut det kommunale vann- og avløpsnettet i Smøråsvegen slik at private abonnenter kan knytte seg til kommunalt nett.

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig by

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Hjellestadvika vann- og avløpsanlegg

Hjellestadvika er et område der vi bygger ut det kommunale vannledningsnettet slik at flest mulig boliger knytte seg til kommunal vannforsyning.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal få økt produksjonskapasitet og en ekstra barrière mot parasitter for ytterligere hygienisk sikkerhet.