Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Utbyggingsprosjekt

Nytt avløpsrenseanlegg i Drotningsvik

Bergen kommune har flere små renseanlegg i Bergen Vest. For å tilfredsstille dagens rensekrav, må vi bygge et nytt anlegg som skal rense avløpet for beboere i området Kjøkkelvik til Hilleren.

Utbedringsarbeid på Hjellestadvegen (fv556)

Som en del av utbyggingsprosjektet Hjellestadvegen gang og sykkelvei (fv556), må det gjøres noen utbedringer på Hjellestadvegen. I første omgang gjelder dette to veikryss.

Utbygging av vann og avløp til Grimstad/Kvitura/Hope

Bergen Vann har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå bygger vi kommunalt vann- og avløpsnett i området Grimstad/Kvitura/Hope.

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Smørårsvegen

Det skal legges nytt vann- og avløpsnett i Smøråsvegen slik at private abonnenter kan knytte seg til det kommunale nettet.

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig by

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Hjellestadvika vann- og avløpsanlegg

Hjellestadvika er et område der vi bygger ut det kommunale vannledningsnettet slik at flest mulig boliger knytte seg til kommunal vannforsyning.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal få økt produksjonskapasitet og en ekstra barrière mot parasitter for ytterligere hygienisk sikkerhet.