RSS

Nedlagte avfallsdeponier

Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi

Bymiljøetaten er i gang med sanering av det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken.

Frå avfallsdeponi til dyrkbar mark på Neset

Bymiljøetaten har rydda i det nedlagte kommunale avfallsdeponiet Neset i Arna.