Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Nedlagte avfallsdeponier

Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi

Bymiljøetaten starter arbeidet med sanering av avfallsdeponiet på Slettebakken i august 2022.

Frå avfallsdeponi til dyrkbar mark på Neset

Bymiljøetaten har rydda i det nedlagte kommunale avfallsdeponiet Neset i Arna.