Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon Haugland bofellesskap
Haugland skule skal gjøres om til et bofellesskap med plass til 12 leiligheter.
Bilde: RAMBØLL

Byggeprosjekt: Bofellesskap Haugland

Gamle Haugland skule skal få nytt liv som del av bofellesskap. Det skal bygges 12 leiligheter fordelt på to bofellesskap med tjenestebaser. Prosjektet er en del av Boligløftet for utviklingshemmede.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Haugland bofellesskap er en del av Boligløftet Bergen. Programmet har som mål å fjerne boligkøen og det skal gi 130 flere boliger for personer med utviklingshemming.

Illustrasjon av Haugland bofellesskap
Mens det gamle skolebygget blir tjenestebase, skal det bygges to nybygg med leiligheter.
Bilde: RAMBØLL

Dette prosjektet planlegges for mennesker med psykisk utviklingshemming og den gamle skoletomten er valgt spesielt med tanke på de rolige omgivelsene med fine turmuligheter i skog og mark.

Fugleperspektiv over Haugland bofellesskap
Oversiktsillustrasjon som viser hvordan anlegget er tenkt utviklet.
 

Det eldste skolebygget vil få ny bruk som tjenestebase for de ansatte. Det planlegges videre to separate nybygg, hvert med 6 leiligheter i direkte tilknytning til egen tjenestebase. Hver leilighet blir på 60m², med private og felles uteareal.

På eiendommen ligger det også en gymsal som var del av skolebebyggelsen. Gymsalen skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for nærmiljøet, og gir muligheter for bedre integrering av bofellesskapet i nabolaget.

Den nye bruken krever omregulering, og arbeidet med detaljreguleringsplan pågår parallelt med etablering av byggeprosjekt. 

Fakta

  • Adresse: Hauglandsvegen 56, 5265 Bergen.
  • Areal: ca 3000 m²
  • Antatt oppstart: 2. kvartal 2023
  • Antatt ferdigstillelse: 1. kvartal 2025
  • Entrepriseform: Totalentreprise

Etat for utbygging prosjektleder: Karen Austegard