Gå tilbake til:
Du er her:
Midtbygda sjukeheim
Den gamle bygningsmassen til Midtbygda sjukeheim skal rives og erstattes av nybygg.

Byggeprosjekt Midtbygda Sjukeheim

Bergen kommune skal rive eksisterende sykehjem og oppføre nytt sykehjem på samme tomt.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Den eksisterende bygningsmassen på Midtbygda skal rives og erstattes med et nytt sykehjem. På kollen nord for Midtbygda er bygging av nytt Åsane sykehjem startet opp. Nytt felles parkeringsanlegg for de to sykehjemmene skal etableres under terreng ved Midtbygda sjukeheim. Rivningsarbeidene på Midtbygda kan først starte opp når Åsane sykehjem står ferdig og beboerne på Midtbygda er overflyttet dit.

Prosjektet er valgt ut til å være pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass. Det skal legges vekt på gjenbruk/ombruk. Prosjektet skal BREEAM-NOR sertifiseres, nivå Excellent. Det vil være ambisjoner om å kunne oppnå Plusshus-standard.

Det skal anskaffes samspillsentreprenør med prosjekteringsgruppe.

Konkurransedokumentene er under utarbeidelse og utlysning av denne skal etter planen skje desember 2020 eller januar 2021.

Tilbudskonferanse

Etat for utbygging avholder mandag 22. februar 2021 kl. 12-13 en tilbudskonferanse i forbindelse med gjennomføringen av trinn 1 i konkurransen. På konferansen blir det informert kort om prosjektet, prosjektets særegenskaper, samt utvelgelseskriteriene. 

Det vil være anledning til å stille spørsmål. Svarene vil også bli publisert i form av meddelelse i etterkant av konferansen.

Følg denne lenken for å delta på konferansen

Fakta

  • Adresse: Åsane Senter 1, 5116 Ulset
  • Bruttoareal eksisterende bygg: Ca. 10000 m²
  • Oppstart rivningsarbeider: våren 2023
  • Byggeperiode: 2 – 2,5 år
  • Entrepriseform: Samspill til total

Etat for utbygging prosjektleder: Kenneth Arnesen