Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonen viser hvordan nye Rolland skole kan bli seende ut.
Illustrasjonen viser hvordan nye Rolland skole kan bli seende ut.
Bilde: Rambøll

Byggeprosjekt Rolland skole

Eksisterende Rolland skole skal rives og erstattes av ny og utvidet skole på eiendommen. Dagens skole har plass til 200 elever. Den nye skolen skal romme 350 elever.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Rolland skole ligger i Åsane bydel. Skolen ble oppført i 1977 med eget bygg for gymsal og svømmehall, Rollandshallen. Skolen har behov for omfattende rehabilitering og utvidelse av elevkapasitet. Årsaken til er at grendeskolene, Kollåsen og Storåsen, skal samlokaliseres med hovedskolen. Eiendommen er omfattet av reguleringsplan fra 1970, hvor område er avsatt til offentlig område, skolebygg. Det finnes ingen gjeldende kommunedelplan for området.

Rolland skole
Rolland skole slik den ser ut nå.
 

Ny skole bygges i inntil 3 etasjer, og den plasseres på fotavtrykk til eksisterende skole.

Det er laget ny reguleringsplan for tomten. Tidligere reguleringsbestemmelser satte vesentlige begrensninger for nytt bygg.

Planlagt fremdrift forutsetter at Rolland benytter erstatningsskole på Eidsvåg når den nye skolen her er ferdigstilt.

Fakta

  • Adresse: Åslia 13, 5115 Ulset
  • Areal: 4000 m²
  • Antall elever: 350 stk.
  • Regulering: 1. kvartal 2019
  • Ferdig: skolestart 2024
  • Detaljregulering: Rambøll AS

Etat for utbygging prosjektleder: Tor Milde