Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av Minde skole med tilbygg og idrettshall.
Illustrasjonen viser plassering av tilbygg og idrettshall ved Minde skole.
Bilde: ABO plan og arkitektur

Konseptutredning: Minde skole SFO og idrettshall

Etat for utbygging utvikler et prosjekt som omfatter SFO-bygget, samt tilbygg og idrettshall på Minde skole. Reguleringsplanen er sendt inn til behandling.

Fase: Konseptutviklingsfase

Prosjektbeskrivelse

Illustrasjon som viser inngangen til idrettshallen
Illustrasjon som viser tenkt inngang til idrettshallen.
Bilde: ABO plan og arkitektur

I den nylig vedtatte skolebruksplanen for Bergen er arbeidet med mulighetsstudie for Minde skole omtalt. I planen står det at det blir vurdert ulike alternativer for å erstatte SFO-arealene, øke kapasiteten og få på plass en idrettshall.

I gjeldende handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det i investeringsprogrammet vedtatt å sette av midler til å gjennomføre en konseptutvikling for SFO og idrettshall ved Minde skole.

Arbeidet med reguleringsplanen er en del av denne konseptutviklingen. Planforslaget regulerer for en utvidelse av skolen og en stor idrettshall i tilknytning til skolen. Skolebygningen fra 1920 er foreslått bevart. Planforslaget anbefaler at nybygget kommer som et tilbygg til skolen. Idrettshallen er foreslått nedsenket i terrenget med uteområde på taket. Planforslaget åpner for bygging av en stor idrettshall på 25 x 45 meter og med en innvendig høyde på 7 meter. Dette tilfredsstiller størrelsen for en håndballbane. Det gamle SFO-bygget blir regulert for bevaring og til ny bruk som avlastningstilbud for barn og unge. 

Fredlundveien foreslås oppgradert med nytt fortau fra kryss Grønnestølsbakken til kryss Grønnestølsvegen.

Forslag til reguleringsplan

Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Minde skole og det tidligere SFO-bygget. Forslaget for Minde skole inneholder tilbygg for skolen og en idrettshall. Det gamle SFO-bygget blir regulert for bevaring og til ny bruk som avlastningstilbud for barn og unge. Planforslaget blir snart sendt inn til første gangs behandling hos Plan- og bygningsetaten.

Etat for utbygging gjennomførte et digitalt informasjonsmøte med de nærmeste naboene om planutkastet 22. februar 2022.

Etter behandling hos Plan- og bygningsetaten blir planforslaget lagt ut til offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høringen vil hele nærområdet bli invitert til informasjons- og innspillsmøte om planforslaget.

Fakta

  • Adresse: Grønnestølsveien 22, 5073 Bergen.
  • Areal: ca. 6000 m²

Prosjektleder i Etat for utbygging: Liv Senneset