Demningen i Søre Gløvrevatnet
Hoveddemningen i Søre Gløvrevatnet er en av fire demningene som skal rehabiliteres i Sædalen
Bilde: Bergen Vann

Rehabilitering av demningene i Sædalen

Demningene i Sædalen må rehabiliteres. Før det er gjort, må vannstanden i Søre Gløvrevatnet senkes midlertidig med 1,1 meter. Arbeidet med dette vil starte i uke 23 og vare ca 3 uker.

Satelittbilde av Stemmevatnet, Nordre- og Søre Gløvrevatnet
Demningene i både Stemmevatnet, Nordre- og Søre Gløvrevatnet skal rehabiliteres i årene fremover
Bilde: Google Maps

Demningen helt sør i  i Søre Gløvrevatnet ble etablert i 1905. Hoveddemningen kom på plass i 1945, sammen med de i Nordre Gløvrevatnet og Stemmevatnet. De tre dammene/vannene er i dag alle en del av drikkevannsforsyningen til Bergen kommune. 

Demningene tilfredsstiller ikke lenger kravene til NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) og må rehabiliteres. Rehabiliteringsarbeidet vil trolig ha oppstart i løpet av 2026. 

Midlertidig senkning av vannstand i Søre Gløvrevatnet

Frem til da, må vannstanden i Søre Gløvrevatnet senkes midlertidig med 1,1 meter for å unngå belastning på demningene. For å holde vannstanden på korrekt nivå, senker vi overløpsterskelen slik at vannet vil gå i overløp.

Tursti stengt i perioder i juni

Senkningen vil foregå ved at vi sager og meisler vekk deler av eksisterende terskel på demningen i Søre Gløvrevatnet. Dette vil bety at turstien kanskje vil bli stengt i perioder arbeidene pågår. Det vil også bli litt helikopterflyging i anleggsperioden.

Oppstart vil være i løpet av uke 23 og vil ta opptil 3 uker.

Terskelen og trusti ved Søre Gløvrevatnet
Terskelen ved demningen i Søre Gløvrevatnet vil bli senket. Turstien over vil bli periodevis stengt i anleggsperioden
Bilde: Bergen Vann