Gå tilbake til:
Du er her:

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig by

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Åpning av kanalen som i dag er godt gjemt under Kanalveien er et hovedgrep i områdeutviklingen og klimatilpasning på Mindemyren.

Mindemyren skal etterhvert fremstå som en ny og attraktiv bydel. Bybanen vil gå her, kanalen skal graves opp i dagslys, og det er satt av 35.000 kvadratmeter til nye torg og parker.

Mindemyren
Fra terminalområde til livskraftig by
 


Transformasjon av et langstrakt flatt område i bunnen av Bergensdalen

  • Eksponert for flom
  • Bybanen en motor i utviklingen
  • Blågrønn infrastruktur gjør området robust mot klimaendringer og bidrar til en attraktiv bydel.
Mindemyren
Når vassdraget mellom Solheimsvatnet og Kristianborgvatnet åpnes, blir det igjen kanal i Kanalveien.
 


Vassdraget mellom Solheimsvatnet og Kristianborgvatnet skal gjenåpnes.

Prosjektet har som hovedmål å vise hvordan blå-grønn infrastruktur kan gjøre byer mer motstandsdyktige mot klimaendringer.