Gå tilbake til:
Du er her:
Ny Fana brannstasjon
Ny Fana brannstasjon

Byggeprosjekt Ny Fana brannstasjon

Det er planlagt ny brannstasjon i Rådal som skal bygges inntil nytt E39 veisystem. Nåværende brannstasjon på Paradis avvikles.

Status: Byggefase

Prosjektbeskrivelse

Nye Fana brannstasjon vil være et symbolbygg for Bergen kommune, som vil gi stor symboleffekt/verdi mot kommunens innbyggere at kommunen velger innovative og bærekraftige løsninger i sine byggeprosjekter. Det er også knyttet særegne utfordringer til inneklima på brannstasjoner, valg av løsninger skal være med å optimaliserer inneklima og energibruk.

Gjennomføringsvedtak om ny stasjon i Fana vedtatt i bystyret 18.12.2019. Kontrakt inngått ved årsskifte og oppstart detaljplanlegging januar 2020. Reguleringsplan pågår for prosjektet.

Kontrakt inngått med Nævdal Yrkesbygg AS som totalentreprenør for ny brannstasjonstasjon i Rådal.

Ferdigstillelse av grunnarbeider øst på tomt startet nå, medfører boring / sprengning og graving / transport av sprengstein. For uttak av masser vil ny rundgjøring i sør benyttes.

Hovedvannledning i Osbanetrasen skal skiftes ut på vegne av VA etaten fra gangbro / rundkjøring i Rådal nord til tunell mot Os i nytt E39 veisystem. Arbeidet vil starte i forkant av Rådal bofelleskap og gå mot nord til Gamle Rådal Stasjon for så å fortsette mot gangbro i nord.  Fanavegen legges om fra Gamle Rådal Stasjon inn mot Rådalslien og ned til rundkjøring. Omlegging varsles.

Etablert omlegging av Osbanetrasen via Rådalslien bofellesskap benyttes. 

 

Fakta

  • Adresse: Rådal, Fana
  • Areal: 2200 m²
  • Detaljregulering: Rambøl AS
  • Totalentreprenør: Nævdal Yrkesbygg AS
  • Fremdrift: Ferdigstilles 2023

 

Etat for utbygging prosjektleder: Tor Milde