Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen inkluderingssenter
Bilde: HLM Arkitektur

Lyser ut kunstoppdrag for Bergen inkluderingssenter

Bergen kommune søker kunstnere til åpen prekvalifisering for kunstoppdrag til Bergen inkluderingssenter. Søknadsfrist er 2. august.

Den gamle lærerskolen på Landås skal totalrenoveres og bli et inkluderingssenter for hele Bergen. Nygård skole, Introduksjonssenteret for flyktninger og Etat for Inkludering skal samlokaliseres i Landåssvingen 15 og gi et enda bedre tilbud til nyankomne flyktninger.

Om kunstoppdraget

Bergen inkluderingssenter er et unikt prosjekt og en ambisiøs satsning for menneskerettighetsbyen Bergen. Kunstutvalget ønsker kunst som evner å gripe den komplekse situasjonen uten å redusere elever og brukere til tall og statistikk, men som med solidaritet og humanisme bidrar til refleksjon og engasjement. Hele prosjektet har et budsjett på 3 millioner kroner.

Søknadsfrist 2. august

Meld din interesse ved å sende inn portfolio, CV og oppgaveforståelse for prosjektet innen 2. august 2020.

Se utlysningen og hvordan du søker: 

For spørsmål, kontakt kunstkonsulent Espen Johansen på e-post

Mer informasjon 

IN ENGLISH: 

Open call for artists for Bergen Inclusion Center

The city of Bergen is inviting artists to an open call for a public art commission in connection with Bergen Inclusion Center. 

The former teacher training college at Landås will be fully renovated and converted into an inclusion centre for the whole of Bergen. Nygård School, the Introduction Centre for Refugees and the Agency for Inclusion will relocate to Landåssvingen 15 and offer an even better service to newly arrived refugees in Bergen.

About the open call

Bergen Inkluderingssenter is a unique project and an ambitious initiative from Bergen as a city of human rights. The Art Committee wishes to commission art that can encompass the complex situation without reducing students and users to figures and statistics, but instead provides reflection and creates engagement through solidarity and humanism. The entire project has a budget of kr 3 000 000,- NOK.

Deadline August 2nd.

Express your interest by submitting a portfolio, CV, and a comprehension of the assignment by the 2nd of August, 2020.

See attached open call for details:

For questions, contact art consultant Espen Johansen by e-mail

More information