Gå tilbake til:
Du er her:
Ambrosia Tønnesen
Ambrosia Tønnesen
Bilde: Synnøve des Bouvrie

Invitasjon til prekvalifisering, offentlig skulptur til heder for Ambrosia Tønnesen

Bergen kommune søker kunstnere til åpen prekvalifisering for gjennomføring av en offentlig skulptur til Ambrosia Tønnesen i Bergen sentrum. Søknadsfrist er 30.desember 2021

Bergen Bystyre vedtok i april 2019 at det de neste 10 årene annethvert år skal reises en statue/byste/skulptur eller annet kulturuttrykk tilegnet en navngitt kvinne med en synlig plassering i byrommet. 

Formålet med vedtaket er å bøte på manglende representasjon av minnesmerker tilegnet navngitte kvinner i det offentlige rom.

Om kunstoppdraget

Kunstutvalget ønsker et permanent skulpturelt uttrykk som  reflekterer over Tønnesens person og hennes virke som billedhogger.  

«Kvinner på sokkel» er en metafor for det å opphøye kvinner i bybildet. Kunstutvalget har ingen føringer om faktisk sokkel eller ikke, eller hvilket kunstnerisk formspråk som vil bli valgt.

Det valgte sted for prosjektet, er i byparken nær Festplassen. Området er i forlengelsen av park-feltet mellom Rasmus Meyers allé og Christies gate mot Festplassen, sentralt i Bergen sentrum.

Prosjektet har et totalbudsjett på 2.1 millioner kroner.

Søknadsfrist 30. desember

Meld din interesse ved å sende inn eksempler på tidligere arbeid, CV og oppgaveforståelse for prosjektet innen 30. desember 2021.

Se utlysningen og hvordan du søker: 

For spørsmål, kontakt kunstkonsulent John Audun Hauge  på e-post: ambrosiatonnesen@gmail.com

Mer informasjon