Bilde av Holbergsallmenningen mobilpunkt, reserverte plasser for bildeling og ladetilbud til private biler.
På Holbergsallmenningen mobilpunkt finner man elektriske delebiler, ladetilbud til privatbiler, bossnedkast og bysykler.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Mobilpunkter

Med mobilpunkter ønsker Bergen kommune å gjøre de smarte, miljøvennlige transportformene mer synlig og tilgjengelig. Det skal være enkelt å gjøre miljøvennlige transportvalg i Bergen.

De fleste som bor i en by og ikke er avhengig av bil hver dag, kan få dekket transportbehovet sitt med å gå, sykle, ta buss og bane - og ha tilgang på bil når det trengs. En typisk familie kan halvere kostnadene til bilhold gjennom bildeling - og få tilgang til en stor flåte av moderne biler i alle størrelser som dekker de fleste behov.

Skal en hverdag uten egen bil gå rundt, må imidlertid de fleste av oss bruke flere ulike transportformer - og de må henge sammen. Kollektivreisen må suppleres med å gå, sykle eller kjøre bil i en eller begge ender. Mobilpunkter er en brikke i dette puslespillet.

Hvor finner du mobilpunktene?

Våre mobilpunkter finner du her:

 • Møllendal
 • Thormøhlens gate, Møhlenpris
 • Welhavens gate, Møhlenpris
 • Professor Hansteens gate, Møhlenpris
 • Sydneshaugen, Nygårdshøyden
 • Holbergsallmenningen, Nordnes
 • Martin Vahls gate, Sandviken
 • Anna Kreetz plass, Årstad
 • St. Olavs vei og Fredrik Stangs vei (Nymark), Årstad
 • Landåslien, Årstad
 • Lyder Sagens gate, Nedre Nygård
 • Erik Pontoppidans gate, Bergen sentrum 
 • Nicolaysens vei, Årstad
 • Fridalsveien, Årstad

Disse tilbudene kan du finne på et mobilpunkt

 • Reserverte plasser til bildelingsbiler, både elbiler og fossilbiler
 • Offentlig tilgjengelige ladepunkter for alle ladbare biler
 • Åpen sykkelparkering
 • Tryggere sykkelparkering for beboere (sykkelhangarer)
 • Bysykler
 • Parkering for elsparkesykler
 • Kollektivholdeplass
 • Samlet informasjon om kollektivtilbud, bildeling, bysykler mm
 • Samkjøringsholdeplass

Ingen mobilpunkter har alle disse tilbudene, men varierer fra sted til sted etter behov og muligheter.

Så hva betyr dette for deg som innbygger?

 • Du får flere muligheter til å lade din egen elbil i de urbane områdene. Du lader også raskere enn i stikkontakten hjemme. Les mer om hvordan lade her.
 • Er du med i en bildelingsordning, blir det lettere å finne bilen du har bestilt, det blir bedre tilgang på elbiler (rimeligere i drift), og du kan gå eller sykle for å hente bil og parkere sykkelen greit mens du bruker bilen.
 • Enkelte steder kan du abonnere på en tryggere sykkelparkeringsplass i en sykkelhangar, en slags sykkelgarasje med plass til 4-5 sykler. 
 • Det blir lettere å klare seg uten egen bil i byen, fordi du har lettere tilgang på transporttilbud som fungerer godt sammen med kollektivtilbudet. Du sparer både tid og penger.

Visste du at

 • Hver husholdning bruker ca 6800 kr pr måned på transport (SSB forbruksstatistikk, 2023)
 • Over 80 prosent av utgiftene går til å eie og bruke egen bil – ca 5500 kr
 • Bilene brukes om lag en halvtime om dagen (TØI). Det betyr at en gjennomsnittlig privateid bil koster om lag 366 kr pr time den brukes(!)
 • Hver bildelingsbil kan erstatte opptil 15 privateide biler

Les også