Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Grønn mobilitet

Nymark - gatetun, sykkelvei og mobilpunkt

Bymiljøetaten skal bygge nytt mobilpunkt, sykkelvei og oppgradert gatetun på Nymark. Prosjektet inkluderer ti ladeplasser for elbil, både private og bildelingsbiler.

Nullutslippssone i Bergen

Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utrede et prøveprosjekt med en nullutslippssone i Bergen sentrum. Dette er ett av flere tiltak for å oppnå målet om at Bergen skal bli fossilfritt innen 2030.

Oppgradering av linje 10-holdeplasser

Totalt femten holdeplasser langs linje 10 skal oppgraderes. Tiltakene har i hovedsak som hensikt å lette av- og påstigning og gjøre holdeplassene mer synlige og tilgjengelige.

Her bygger vi nye mobilpunkt i 2021 og 2022

Ved et mobilpunkt får du tilgang til elektriske bildelingsbiler og gode løsninger for sykkelparkering. Ofte er det elbil-lading, bussholdeplass og bysykler knyttet til mobilpunktet også.

Mobilpunkter

Med mobilpunkter ønsker Bergen kommune å gjøre de smarte, miljøvennlige transportformene mer synlig og tilgjengelig. Det skal være enkelt å gjøre miljøvennlige transportvalg i Bergen.

Bilfri bydel Møhlenpris

Med pilotprosjektet «Bilfri bydel Møhlenpris» skal vi skape gode byrom og gatemiljø for beboerne. Vi skal tilrettelegge for lek og opphold i gatene ved gradvis å redusere trafikk og parkering.