Gå tilbake til:
Du er her:
Indre Arna barnehage - uteområde
Indre Arna barnehage - uteområde
Bilde: Helge Gullaksen

Byggeprosjekt – Indre Arna barnehage

Rehabilitering av eksisterende bygg – plass inntil 132 barn

Status: Tidligfase

Prosjektbeskrivelse

Da Indre Arna skole ble avviklet i 2011 ble deler av lokalene omdisponert til barnehagedrift. Eiendommen er regulert til barnehage. Barnehagen har pr dags dato kapasitet for 69 barn og har midlertidig godkjenning ut 2022. Bygget er på ca. 1 800 m2 fordelt på tre etasjer, hvorav kun en benyttes av barnehagen i dag. Det planlegges å gjennomføre tiltak for å ta hele bygget i bruk som barnehage, samt å oppnå permanent godkjenning. Dette vil kunne gi en kapasitet på 132 plasser. Ombyggingen vil medføre behov for avlastningslokaler, og det er derfor tenkt gjennomført når det er tilgjengelig erstatningsbarnehage. 

Fakta

  • Prosjekttype: Rehabilitering ​ 
  • Adresse: Ådnavegen 42
  • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2024 ​
  • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2025 ​
  • Byggetid: ca. 18 mnd. ​
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise ​

      hvor TE skal utføre både forprosjekt og detaljprosjekt før utførelse

  • Areal: Ca 1800 m2 ​

 

Prosjektleder i Etat for utbygging: Helge Gullaksen