Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av Nedre Totland bofellesskap
Det gamle skolebygget på Riple skal være tjenestebase for ansatte, mens leilighetene i bofellesskapet kommer i et nybygg.
Bilde: RAMBØLL

Byggeprosjekt: Bofellesskap Nedre Totland

Tidligere Riple skole skal få nytt liv med et planlagt bofellesskap på skoletomten. Det skal bygges seks leiligheter og tjenestebase. Prosjektet er en del av Boligløftet for utviklingshemmede.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Nedre Totland bofellesskap er en del av Boligløftet Bergen. Programmet har som mål å fjerne boligkøen og det skal gi 130 flere boliger for personer med utviklingshemming.

Illustrasjon av Nedre Totland bofellesskap
ETTER: Slik kommer det planlagte bofellesskapet på den gamle skoletomten til å se ut.
 
Riple skole
FØR: Slik ser tomten med det tidligere skolebygget på Riple ut i dag.
 

Dette prosjektet planlegges for mennesker med psykisk utviklingshemming og den gamle skoletomten er valgt spesielt med tanke på de rolige omgivelsene med fine turmuligheter i skog og mark.

Det eksisterende skolebygget vil få ny bruk som tjenestebase for de ansatte, og bofellesskapet planlegges som et nybygg, med 6 leiligheter i direkte tilknytning til tjenestebasen. Hver leilighet blir på 60m², med egne balkonger og felles uteareal.

På eiendommen ligger det også en fin aktivitetsplass med ballbaner og lekeapparater. Plassen er tenkt som del av utearealet både for beboere i bofellesskapet, besøkende og nærmiljøet, og gir muligheter for bedre integrering av bofellesskapet i nabolaget.

Den nye bruken krever omregulering, og arbeidet med detaljreguleringsplan pågår parallelt med etablering av byggeprosjekt.  

Fakta

  • Adresse: Totlandsvegen 415, 5226 Nesttun.
  • Areal: ca 1300 m²
  • Antatt oppstart: 2. kvartal 2023
  • Antatt ferdigstillelse: 4. kvartal 2024
  • Entrepriseform: Totalentreprise

Prosjektleder i Etat for utbygging: Karen Austegard