Mathopen garderobehus og aktivitetssal
Mathopen garderobehus og aktivitetssal
Bilde: HLM Arkitektur AS

Byggeprosjekt – Mathopen garderobehus og aktivitetssal

Eksisterende garderobetilbygg og klubbhus skal rives og erstattes av nybygg.

Status: Planleggingsfase

 

Prosjektbeskrivelse 

Eksisterende garderobeanlegg og klubbhus er i svært dårlig stand, og deler av anlegget er i dag stengt. Det eksisterende tilbygget skal rives og det skal føres opp nytt tilbygg i eksisterende fotavtrykk med håndballgarderober, fotballgarderober, foaje, kiosk/kjøkken samt en aktivitetssal med 4 m høyde. 

Tilbygget bygges over to plan med aktivitetssal i plan 2. Målet med prosjektet er å føre opp et tilbygg som vil kunne skape en attraktiv og inkluderende base i nærmiljøet. Tilføyelsen av en ny aktivitetssal vil føre til et større aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet, og øke antall brukstimer av anlegget. 

 

Fakta 

  • Prosjekttype: Riving og nybygg  
  • Adresse: Kongsbrekkene 2, 5157 Mathopen 
  • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3 kvartal 2023 
  • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2024 
  • Byggetid: ca 12 mnd 
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise 
  • Størrelse: ca 980 m² BTA 
  • Total investeringsramme: Ikke avklart 

Prosjektleder i Etat for utbygging: Jannike T. Verlo