Gå tilbake til:
Du er her:
Hovedbiblioteket
Hovedbiblioteket

Byggeprosjekt Hovedbiblioteket

Bergen Hovedbibliotek skal øke publikumskapasiteten. Brannsikkerhet skal oppgraderes med automatisk slukkeanlegg og utvidelse/endring av rømnings veier.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Storbybibliotekene er i stadig endring. Fra å være tradisjonelle folkebibliotek der utlån og fysiske medier står sentralt til en kunnskapsallmenning møtested og kulturarena i en digital tid. slik det heter i stortingsmeldingen fra 2009. En slik endring krever fleksible fellesarealer i kombinasjon med arealer for studier, lesing og fysiske medier. Videre er det for Bergen offentlige bibliotek en politisk målsetning om å øke antall besøkende de kommende år.

Fakta

  • Adresse: Strømgaten 6, 5015 Bergen
  • Areal: Samlet bruttoareal 7055 m²
  • Antikvarisk arkitekt og ansvarlig søker: Arkitektskap AS - Christian Ebbessen
  • Rådgivere: COWI AS - PGL Randi Jahnsen
  • Entreprenører: Ikke avklart
  • Fremdrift: Gjennomføres med åpent bibliotek, 2019-2022

 

Etat for utbygging prosjektleder: Tor Milde