Gå tilbake til:
Du er her:
Tegning av nytt svømmeanlegg på Ortun skole.
Tegningen viser hvordan det nye svømmeanlegget på Ortun skole vil bli seende ut.
Bilde: Norconsult

Byggeprosjekt Ortun skole badeanlegg

Det planlegges nytt svømmeanlegg på Ortun ungdomsskole. Badeanlegget skal inneholde to basseng med tilhørende funksjoner.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Svømmebassenget på Ortun skole trenger totalrehabilitering. Det er i hovedsak opprinnelige kvaliteter fra byggeåret 1970. Både det bygningsmessige og bassengtekniske har omfattende behov for oppgradering.

Brukerne av badeanlegget er svømmeklubber og skolene i Fyllingsdalen. Det nye badeanlegget blir universelt utformet. Badeanlegget er også prosjektert for å imøtekomme fremtidige endringer. Det kan på sikt kunne tas i bruk som et offentlig badeanlegg for bydelen og kommunen som helhet.

 

Fakta

  • Adresse: Torgny Segerstedsvei 14
  • Bruttoareal: 3727m²
  • Ferdigstillelse: høsten 2022
  • Prosjekteringsgruppe: Norconsult as
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Kostnadsprognose: 249 mill. kr

 

Etat for utbygging prosjektleder: Ivar Alvær