Bergen Rådhus
REHABILITERT: Bergen Rådhus er nominert til miljøpris i klassen for rehabiliterte bygg.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Rådhuset kandidat til rehabiliteringspris

Rehabiliteringen av Bergen Rådhus er en av tre finalister til å vinne BREEAM-prisen 2024 i klassen for rehabiliteringsprosjekter.

Det er Grønn byggallianse som står bak prisen. For første gang blir den delt ut i Norge. BREEAM er et system for å miljøsertifisere bygg. BREEAM er en forkortelse for engelsk Building Research Establishment Environmental Assessment Method. (Norsk: Byggforskermetode for å vurdere miljøvirkninger).

Forlenget levetid med 50 år

Grønn byggallianse skriver i en pressemelding at «Det 50 år gamle rådhuset i Bergen sentrum er totalrehabilitert og har fått fornyet fasade, sikret bærekonstruksjon, ny bygningsinnredning og nye tekniske anlegg. For alle fasadesøyler er det gjennomført betongrehabilitering. Etter gjennomført arbeid regner en at bygget vil få en forlenget levetid på nye 50 år».

De to andre nominerte er Kommunegården i Sandvika og Stortorvet 7 i Oslo.

Prosjektet med å totalrehabilitere Bergen Rådhus ble 18. april 2023 sertifisert til nivået «Very good» eller svært godt.

Prisen deles ut 6. juni

6. juni blir det kjent om Bergen Rådhus vinner prisen i klassen for rehabiliteringsprosjekter. Et kriterium er at prosjektet må ha vist nyskaping eller ha løsninger med særskilte kvaliteter som kan være forbilde for andre prosjekter.

Dette var noen av utfordringene for Bergen Rådhus:

  • Byggets bærekonstruksjon var underdimensjonert.
  • Deler av armeringen som ble tegnet inn ble droppet
  • Saltvasket elvestein spiste opp armeringen.

Miljøvennlig arbeidsplasskonsept

I forbindelse med rehabiliteringen er det kommet på plass nye konstruksjoner. Det ble laget en løsning for å beskytte eksisterende konstruksjon mot korrosjon. Prosjektet forsket frem ny løsning for ny puss og et anodenett for å hindre videre erosjon.

  • Før bygget ble tatt i bruk ble det regnet en reduksjon i klimagassutslipp på 70 prosent sammenlignet med nybygg. Byggets CO2-bruk endte med 60 prosent reduksjon.
  • Den største gevinsten ligger i CO2 pr time en ansatt er på jobb. Arbeidsplasskonseptet med aktivitetsbasert løsning gjør at arealbruken er mindre for hver arbeidsplass.

Rådhuset hadde 270 arbeidsplasser før det ble evakuert. I dag har bygget 522 arbeidsplasser fordelt på 395 arbeidsstasjoner. Arealet for hver arbeidsplass er redusert fra 42 kvadratmeter til 22 kvadratmeter.