Gamsebotstjørna i Ytre Arna
Gamsebotstjørna i Ytre Arna
Bilde: Bergen Vann/André Dingsør

Gamsebotstjørna i Ytre Arna

Steindemningen ved Gamsebotstjørna tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav og må utbedres.

Demningen ved Gamsebotstjørna, også kaldt «Gamsen», ligger på Sætrefjellet i Ytre Arna. Demningen stammer fra tidlig på 1900-tallet og ble bygget i to etapper.  «Gamsen» ble brukt som drikkevannskilde i Bergen kommune frem til 2019, og fungerer nå som krisevannkilde. Magasinet ligger i et område med mye tur og rekreasjon, og har blitt en kjærkommen badeplass.

Etter en vurdering i 2018 ble det konkludert med av steindemningen ikke tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav, og må sikres bedre mot dambrudd.

Ingen sommertapping

Det ble tidligere besluttet å senke vannstanden som et midlertidig sikkerhetstiltak frem til permanente tiltak. Fornyingsprosjektet ble fremskyndet og nye beregninger i forprosjektet viste at et tilstrekkelig sikkerhetstiltak vil være å vintertappe magasinet med opptil 2 meter ved fare for frost. Senking av vannstanden sommerstid vil ikke være nødvendig. Dette er et mindre inngripende tiltak og gjør at Arna-buere kan benytte «Gamsen» frem til arbeidet med de permanente sikkerhetstiltakene tar til.

Fremdrift

Forprosjektet avsluttes i løpet av april 2023. Bergen Vann vil deretter skrive en sak som sendes til politisk behandling. Den vil gi en anbefaling til hva som bør gjøres ut fra en helhetsvurdering og konklusjonen etter forprosjektet. Den politiske behandlingen vil trolig skje i løpet av 2024.

Demningen ved Gamsebotstjørna
Demningen ved "Gamsen"
Bilde: Bergen Vann/André Dingsør