Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg er rustet opp.
Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg har blitt rustet opp. Her ser en gangvegen før opprustning.
Bilde: Erlend Tonning

Rustet opp gang- og sykkelveier i Fana

Bymiljøetaten har rustet opp flere gang- og sykkelveier til kollektive holdeplasser i området mellom Midtun og Ulsmåg i Fana.

Det gjelder disse gangvegene:

  • Midtlia – Ulsmåg
  • Austlia – Midtlia
  • Ulsmågskaret – Totlandsvegen
  • Totlandsvegen – Stemmelia
  • Ulsmågvegen – Ulsmågåsen
  • Midttun skole – Øvstunvegen
  • Solåsen - Ulsmåg borettslag
Gangveien mellom Midtlia og Ulsmåg før tiltak.
Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg før tiltak.
Bilde: Erlend Tonning
Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg etter tiltak.
Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg etter tiltak.
Bilde: Erlend Tonning

Hovedtiltak

Det har blitt tryggere og mer tilgjengelig å gå og sykle. Veiene vi oppgraderte er mye brukt, og ligger i nærhet til kollektivtransport og skole.

Hovedtiltak var oppgradering av asfalt, grus, håndløpere og belysning.  

Det er seks tiltak som har blitt oppgradert.