Gå tilbake til:
Du er her:
Barnehagebarn tester snarveien til Skjold bybanestopp
Bymiljøetaten arbeider med å oppgradere og lage nye snarveier til Bybane. Bildet er fra markeringen av oppgradert snarvei på Skjold 27. april 2018.
Bilde: Anne Kringstad

Snarveier til bybanen

Til sammen har Bymiljøetaten og Bybanen utført tiltak på 29 snarveier for å øke tilgjengeligheten til Bybanen i bolig- og arbeidsplassområder.

Enkelte av snarveiene er helt nye forbindelser, mens andre har blitt oppgraderte.

- Bymiljøetaten ønsker å legge til rette for at flere skal gå, sykle eller bruke kollektivtransport i hverdagen, og da er snarveier til Bybanen et tiltak vi håper vil bidra til at flere opplever at den er lett tilgjengelig, forklarer prosjektleder Per Aas Moen.

Enkle tiltak - stor forbedring

En gjennomsnittlig snarvei til Bybanen er ca. 140 meter lang. Det er ofte lite som skal til for å gjøre gangveiene mer attraktive. Eksempler på tiltak er nytt dekke, håndtering av overvann, trapper, håndlister, belysning og skilting for å nevne noen av tiltakene som er gjennomført. 

Åpning av snarvei til Bybane: snorklipping.
Åpning og snorklipping av ny snarvei til Bybane. Anna Elisa Tryti og prosjektleder Per Aas Moen hjelper til med å holde snoren.
Bilde: Bergen kommune

Følgende områder har fått nye eller oppgraderte snarveier:

  • Kokstad – Antall snarveier: 1 / Lengde: 140 meter
  • Sandslimarka/Sandsli – Antall snarveier: 3 / Lengde: 190 meter
  • Råstøl – Antall snarveier: 11 / Lengde: 1508 meter
  • Lagunen (Kronåsvegen) – Antall snarveier: 1 / Lengde: 320 meter
  • Mårdalen/Skjoldskiftet – Antall snarveier: 5 / Lengde: 505 meter
  • Hop – Antall snarveier: 4 / Lengde: 1040 meter
  • Wergeland – Antall snarveier: 1 / Lengde: 40 meter
  • Kronstad – Antall snarveier: 4 / Lengde: 270 meter
  • Totalt – Antall snarveier: 29 / Lengde: 4013 meter

Kart over utbygging av snarveier til Bybane: