Gå tilbake til:
Du er her:

Gateopprustning Løvstakklien – Bøhmergaten

Bymiljøetaten planlegger opprustning av gateløp, snarveier og parker mellom Løvstakklien og Bøhmergaten. Det gjelder Løvstakklien, Blekenberg, Søndre Skogvei, Granbakken, Furubakken og Bøhmergaten.

I forbindelse med at Vann- og avløpsetaten skal oppgradere ledningsnettet, har Bymiljøetaten en ambisjon om å oppgradere gateløp, snarveger og parker i området. En vil se på muligheten for å øke kvalitetene for gående og syklende – ved å redusere antall biler, både parkerte og kjørende i gatene. 

Foreløpig er det disse gateløpene vi oppgraderer (markert i kartet).
Foreløpig er det disse gateløpene vi oppgraderer (markert i kartet).
Bilde: Asplan Viak

Hovedtiltak

Kart over Løvstakksiden og gateopprustningspunkter.
Kart som viser hva som kommer hvor i gateløpene.
Bilde: Bymiljøetaten
  • Gateopprustning og ny gatebelysning
  • Sikre fremkommelighet og tilgjengelighet for gående og syklende
  • Tilføre nye kvaliteter og skape økt trygghet, nye oppholdssteder og møteplasser.

Dette innebærer blant annet etablering av fortau med tilstrekkelig bredde, tverrfall og hindringsfri gangsone, i tillegg til møbleringssone for lyktestolper, bosspann, skilt og annen møblering. 

Grøntområder: Opprustning av to eksisterende grøntområder og snarveier, i tillegg til to nye små grøntområder med oppholdsarealer.  

Fjerning av parkeringsplasser: Smale gater med mye kantparkering hindrer fremkommeligheten for gående, syklende og utrykningskjøretøy (brannbil, ambulanse). Det foreslås å fjerne kantparkering fra de smaleste gateløpene. Arealet som tilgjengeliggjøres vil benyttes til opparbeidelse av nye kvaliteter, samt å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet. 

Nye mobilpunkt: Plasser reservert til utslippsfrie delebiler, i tillegg til sykkelparkering. 

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Maja Gloppen Norheim på e-post: Maja.Norheim@bergen.kommune.no

Gate med biler som har kantparkert.
Slik ser det ut i Søndre Skogveien i dag.
Bilde: Asplan Viak
Slik kommer det til å se ut i Søndre Skogveien, etter at Bymiljøetaten har rustet opp gaten og fått mobilpunkt.
Slik kommer det til å se ut i Søndre Skogveien, etter at Bymiljøetaten har rustet opp gaten og fått mobilpunkt.
Bilde: Asplan Viak