Gå tilbake til:
Du er her:
Mobilpunkt i Søndre Skogveien.
Illustrasjon 1: Mobilpunkt i Søndre Skogveien. Deler av snuplass ved tilfluktsrom er gjort om til parkareal, med gress, stier, benker og beplantning. Dette gir en sanserik passasje til og fra mobilpunktet. Mobilpunktet kommer i et område der det er stor etterspørsel etter, og lav tilgang til bildelingstilbud og ladefasiliteter.
Bilde: Asplan Viak 

Her bygger vi nye mobilpunkt i 2021

Ved et mobilpunkt får du tilgang til elektriske bildelingsbiler og gode løsninger for sykkelparkering. Ofte er det elbil-lading, bussholdeplass og bysykler knyttet til mobilpunktet også.

Bymiljøetaten skal bygge flere mobilpunkt i ulike nabolag i Bergen.

Hva er mobilpunkt og hvordan fungerer de? 

Et mobilpunkt er et sted hvor ulike miljøvennlige transporttilbud er samlet og gjort synlig og tilgjengelig. Hensikten er å gjøre det enklere for innbyggerne å komme seg rundt i byen uten å bruke privatbil. 

Her kommer nye mobilpunkt 

Det er fem nye mobilpunkt som nå skal bygges, i sentrum og i bydelene: 

Årstad: Søndre Skogveien (illustrasjon 1), Kiellands gate v/Årstad vgs (illustrasjon 2), Nicolaysens veg på Minde (illustrasjon 3) og Fredrik Stangs veg på Nymark (illustrasjon kommer). 

Sentrum: Erik Pontoppidans gate (illustrasjon 4) 

Sandviken: Martin Vahls gate (illustrasjon 5) 

Visste du at 

 • Privatbiler står stille i 98% av tiden i gjennomsnitt - 23,5 timer i døgnet 

 • Hver bildelingsbil erstatter om lag 10 privateide biler 

 • Kostnadene ved å bruke bildeling er for de fleste under halvparten av det å eie og bruke egen bil 

 • Hvis flere løser bilbehovet sitt med bildeling blir det bedre plass i byen – for alle, også for de som må ha egen bil 

Disse tilbudene kan du finne på et mobilpunkt 

Ingen mobilpunkter har alle disse tilbudene, det varierer fra sted til sted etter behov og muligheter. 

 • Reserverte plasser til bildelingsbiler, både elbiler og fossilbiler 

 • Offentlig tilgjengelige ladepunkter for alle ladbare biler 

 • Åpen sykkelparkering 

 • Tryggere sykkelparkering for beboere (sykkelhangarer) 

 • Bysykler 

 • Kollektivholdeplass 

 • Samlet informasjon om kollektivtilbud, bildeling, bysykler mm 

 • Samkjøringsholdeplass 

Mobilpunkt i Kiellands gate, sør for Årstad videregående skole.
Illustrasjon 2: Mobilpunkt i Kiellands gate, sør for Årstad videregående skole.
Bilde: Asplan Viak
Mobilpunkt i Nicolaysens veg, like ved Wergeland.
Illustrasjon 3: Mobilpunkt i Nicolaysens veg, like ved Wergeland.
Bilde: Sweco
Mobilpunkt i Erik Pontoppidans gate.
Illustrasjon 4: Mobilpunkt i Erik Pontoppidans gate. En sliten gate får et løft, og den grønne aksen fra byfjellene ned til sentrum blir forsterket.
Bilde: Sweco

 

 Mobilpunkt og nye bytrær i Martin Vahls gate.
Illustrasjon 5: Mobilpunkt og nye bytrær i Martin Vahls gate.
Bilde: Sweco

Si din mening om nye mobilpunkt

Vi ønsker innspill fra innbyggere om de nye mobilpunktene og forslag til nye plasseringer for mobilpunkt. Skriv din mening her.