Dronebilde over området det bygges luftegård for hunder.
I gang med bygging: dronebilde fra mandag 13. februar.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Bygger ny hundeluftegård ved Løvstien

Bymiljøetaten er i gang med å bygge hundeluftegård ved Løvstien. Den skal kunne tas i bruk allerede i vår.

Hvor?

Tegning som viser hvordan hundeluftegården skal se ut.
Landskapstegning: slik er hundeluftegården planlagt.
Bilde: Arkitektgruppen Cubus

Luftegården ligger en kort tur fra en godt brukt tursti til Løvstien, der du passerer “Skillingsbollen”. Den er plassert rett over Solheimslien barnehage i Løvstakkveien. Se plassering i kart her. 

Hva kommer her?  

  • Området er på 1510 kvadratmeter 
  • Dekke vil være av grus og gress  
  • Benker, vi bruker gjenbruksbenker 

Når er den ferdig? 

Arbeidet med luftegården startet i slutten av januar og skal etter planen være ferdig i løpet av sommeren 2023. Før hundeluftegården åpnes må plenen få tid til å etablere seg. 

Bilde tatt med drone over der hundeluftegården bygges.
Her kan hundeeiere snart slippe hunden sin løs.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Om hundeluftegårder i Bergen 

Flybilde over området.
Oversiktsbilde som viser hvor ved Løvstien det er.
Bilde: VisGI, Bergen kommune
  • Bergen kommune har etablert tre hundeluftegårder tidligere: Tennebekk i Kanadaskogen, ved Tveitevannet og ved Liavatnet. 
  • I tillegg finnes det en del private luftegårder, blant annet i Langeskogen. 
  • Bymiljøetaten har utarbeidet et sett med kriterier for etablering av hundeluftegårder. Disse baserer seg blant annet på areal, lokalisering, tilkomst, biologisk mangfold og topografi. 
  • Bymiljøetaten har satt i gang et arbeid med å vurdere mulighetene for etablering av hundeluftegårder i bydelene. Da ser vi på friluftsområder, utfartspunkt og turveier som utgangspunkt, og så må konkrete områder vurderes opp mot kriteriesettet. I tillegg skal Grønn strategi og Naturstrategien ligge til grunn. 

Å finne egnet areal til en hundepark er krevende, og det vil gjerne være behov for kompromisser mellom en rekke ulike hensyn. Kriteriesettet er ikke uttømmende, men er til hjelp for å sile ut egnede områder slik at man kan gjøre en helhetlig vurdering av mulige areal. 

Tursti til Løvstien.
Luftegården ligger en kort tur fra en godt brukt tursti til Løvstien, der du passerer “Skillingsbollen”.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø