Gå tilbake til:
Du er her:
Lyngbøveien gate
Lyngbøveien
Bilde: Trude Haugen

Nytt fortau langs Lyngbøveien

Høsten 2022 startet arbeidet med å etablere nytt fortau langs Lyngbøveien på Laksevåg.

Oppdatering 20. desember 2022

Uken før jul vil det foregå sikringsarbeider med nedsetting av en rørvegg ved Lyngbøveien 96, i tillegg til sprengningsarbeider i forbindelse med utvidelse av Lyngbøveien. Disse arbeidene vil foregå på dagtid mellom kl. 07.00 og kl. 15.00 og vil medføre en del støy. Vi beklager ulempene dette medfører. Anlegget stenges ned fra og med fredag 23. desember og frem til 2. januar. I denne perioden vil det ikke foregå anleggsarbeid i området.

Bilde av avstengt vei der det pågår arbeid.
Arbeidene pågår for tiden mellom avkjørselen til Nipedalen og Lyngbøveien 96.
Bilde: Øystein Sveinsgjerd Hveem

Entreprenøren har startet anleggsarbeidene i Lyngbøveien, og arbeidet er godt i gang mellom avkjørselen til Nipedalen og Lyngbøveien 96. Bilveien er stengt i dette området, men det er satt opp en korridor slik at gående og syklende kan passere. Trafikkvakter er tilstede mens arbeidene pågår, og vil sørge for at de som skal passere blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Det vil være mye aktivitet i området i tiden fremover. Transport av masser og fra anlegget, fjellsikring, sikring av skråning med nedsetting av en rørvegg og sprengningsarbeider. Disse arbeidene medfører en del støy, men er helt nødvendig å utføre. Vi beklager ulempene dette medfører for de berørte.

Informasjonsmøte om arbeider  

Bymiljøetaten og Bergen Vann inviterte til informasjonsmøte 17.11.2022 for å fortelle om planlagte arbeider i Lyngbøveien. Tema var prosjektet, anleggsfaser, fremdrift og historikk. 

Her kan du se presentasjonen fra informasjonsmøtet:

Hva skal vi gjøre?

Det skal etableres nytt fortau med lengde på ca. 820 meter mellom Lyngbøveien 111 ved kryss Nipedalen til kryss Nygårdslien. Det skal etableres buss-sluse nord for Lyngbøtunet, ny vegbelysning, samt oppgradere og etablere nytt overvannsystem langs strekningen.  

Murer 

Terrenget langs Lyngbøveien er til dels krevende og det vil etableres til sammen 32 ulike murer, noen i betong og noen i naturstein.  Ettersom en stenger mulighet for gjennomkjøring ved etablering av buss-sluse vil en bygge nye atkomster til en god del av husene langs Lyngbøveien.  

Det er gjennomført en omfattende grunnervervs prosess.  Det er inngått frivillige avtaler med 50 eiendommer og gjennomført skjønnsprosess for 10 eiendommene. 

Dette er et samarbeidsprosjekt med Bergen Vann. Les om arbeidet de skal utføre her. 

Utbyggingen er delt inn i 6 faser:   

Lyngbø oversiktsbilde
Lyngbø
Bilde: Bergen kommune
  • Fase 1 fra kryss Nipedalen til avkjørsel til Lyngbøtunet bygges ut.   
  • Fase 2 fra avkjørsel til Lyngbøtunet til kryss Nygårdslien bygges ut.   
  • Fase 3 omfatter selve krysset Lyngbøveien/Nipedalen.   
  • Fase 4 til 6 omfatter arbeider mellom Lyngbøveien 111 og 140.  

Anslått byggetid er 3, 5 år. 

Byggherre er Bymiljøetaten, kontakt:  

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no 

Telefon: 55565690 fra kl. 08:00 til kl. 15:00