Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen rådhus
Bergen rådhus er ferdig rehabilitert. Innvendig er det bygd om til nye romløsninger tilpasset aktivitetsbaserte arbeidsplasser.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Byggeprosjekt - Bergen rådhus

Bergen rådhus er ferdig rehabilitert innvendig og utvendig. Arbeidsplassene i bygget er omdannet til aktivitetsbaserte åpne løsninger og ikke enekontorer.

Status: Ferdig

Prosjektbeskrivelse

Bergen rådhus er tegnet av Erling Viksjø og ble bygget i 1974. Bygget består av en høyblokk på 14 etasjer og kjeller, samt en kantinefløy på to etasjer. Rådhuset har ikke gjennomgått store fornyelser siden det stod ferdig. Derfor har det vært nødvendig med en omfattende opprustning av bygget.

Det er gjennom flere år registrert skader i betongfasaden, med korrosjon i armeringen og nedfall av betongbiter. Innvendig har det vært vedlikeholdsetterslep på både tekniske anlegg og overflater, samt mangelfullt inneklima. Det er også avdekket asbestholdig materiale i bygget som må håndteres på en forsvarlig måte.

Skadene er spesielt knyttet til betongsøylene i fasadene, som alle er bærende. Manglene omfatter for lav betongfasthet, manglende innlagt armering og betydelig skadenivå som følge av armeringskorrosjon. Søylene har derfor lavere bæreevne enn forutsatt, og en del søyler i nedre etasjer må forsterkes.

Etat for utbygging har samtidig gjennomført utvendig rehabilitering av betongfasadene og innvendig oppgradering og ombygging i tråd med kommunens vedtak om aktivitetsbaserte arbeidsplasser. 

Undersøkelser viser at problemer med konstruksjonen kan løses på en tilfredsstillende måte i rehabiliteringsprosjektet. Etter gjennomført arbeid vil bygget kunne få en forlenget levetid på 50 år. Det vil være sikkert med tanke på vind, klimabelastninger og gjeldende forskriftskrav. Utseendet av overflaten på søylene må bli endret. Uttrykket blir glattere enn slik det ser ut i dag. Det er innledet et godt samarbeid med Byantikvaren om dette med tanke på byggets verneverdi.

Rådhuset huser i dag byrådsavdelingene, Bystyrets kontor og heltidsansatte politikere. 250 personer har bygget som arbeidsplass. En ombygning til aktivitetsbaserte arbeidsplasser vil kunne gi rom til 150 flere personer i bygget enn i dag.

De ansatte vil ha tilhold i andre lokaler mens arbeidene pågår. Rådhuset har vært fraflyttet siden september 2018.

 

FAKTA

 • Prosjekt: Bergen Rådhus – rehabilitering og ombygning
 • Adresse: Rådhusgaten 10
 • Bruttoareal: 11.434 m2
 • Byggestart: Sommer 2019
 • Klart for innflytting: 1. juli 2022.
 • Prosjekteringsgruppe innvendig ombygging: Rambøll Norge.
 • Prosjekteringsgruppe utvending rehabilitering:  Betong Consult AS
 • Stillas: Pilar AS
 • Innvendig rivearbeid: R3 Entreprenør
 • Fasaderehabilitering:  Stoltz Entreprenør AS
 • Innvendig byggearbeid: Constructa Entreprenør AS

Etat for utbygging prosjektleder: Arvid Jacobsen og Elena Castillo