Gyldenpris barnehage
Gyldenpris barnehage
Bilde: Helge Gullaksen

Byggeprosjekt – Gyldenpris barnehage

Plass til omtrent 110 barn

Status: Tidligfase

Prosjektbeskrivelse

Gyldenpris barnehage tilfredsstiller ikke gjeldende forskriftskrav, i tillegg vil barnehagens godkjente lek- og oppholdsareal bli betydelig redusert dersom ikke ombygging gjennomføres. Garderobeareal for både ansatte og barn er for lite. Prosjektet har som må å sørge for at Gyldenpris tilfredsstiller myndighetskrav og opprettholder dagens barnehageplasser.

Området har store utfordringer knyttet til støy og det gjennomføres for tiden utredninger for å kartlegge hvilke føringer det gir prosjektet.

 

Fakta

  • Prosjekttype: Rehabilitering ​og tilbygg
  • Adresse: Lien 81/83
  • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2025
  • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2027
  • Byggetid: ca. 18 mnd. ​
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise ​

      hvor TE skal utføre både forprosjekt og detaljprosjekt før utførelse

  • Areal: Ca 1400 m2 ​

 

Prosjektleder i Etat for utbygging: Magne R. Eikeland