Bjørnarhallen
Bjørnarhallen
Bilde: Arkitektgruppen Cubus as

Byggeprosjekt Bjørnarhallen

Det planlegges å rive dagens Bjørnarhall og oppføre en ny større idrettshall.

Status: Planleggingsfase

Etat for utbygging holdt nabomøte om reguleringsplanen 19. mars 2024:

Prosjektbeskrivelse

Det er startet reguleringsarbeid for området som inkluderer Bjørnarhallen, Garnes skule og omkringliggende kunstgressbaner. 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny idrettshall. Hallen skal erstatte den eksisterende Bjørnarhallen. Det skal lages trafikksikre løsninger for myke trafikanter og bilister som bruker området. 

Hallen planlegges med parkeringskjeller for å sikre tilstrekkelig parkeringsdekning. Planforslaget skal også sørge for at skolens uteareal blir oppgradert. Eksisterende kunstgressbane sør for Garnes skule reguleres i henhold til nå-situasjon fordi banen i dag ikke er regulert.

Dagens idrettshall ble etablert i 1986 og er i dårlig forfatning. Hallen brukes av idrettslaget Bjørnar og skoler i området. Hallen er er ikke stor nok til å dekke dagens behov. En ny hall vil møte de gjeldende og fremtidige behovene i området, og vil være et viktig bidrag til nærmiljøet. Garnes skule og Arna vidaregående skule har ikke egne kroppsøvingsarealer. Den videregående skolen har i tillegg egen idrettslinje.

Skisseprosjektet vil utvikles parallelt med planprosessen. 

Fakta

  • Prosjekt: I0680 Bjørnarhallen – riving og nybygg
  • Adresse: Øvre Seimsmark 70, Garnes
  • Areal: ca. 4200 m²
  • Plankonsulent og arkitekt: Arkitektgruppen Cubus as 
  • Prosjekteringsgruppe: ikke avklart
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Antatt ferdigstillelse: ikke avklart

 

Prosjektleder i Etat for utbygging: Tore Naustdal