Gå tilbake til:
Du er her:

Byggeprosjekt Åsane kulturhus og videregående skole

Åsane har fått nytt kulturhus som er bygd sammen med ny videregående skole. Bergen kommune og Vestland fylkeskommune har vært byggherrer sammen. Åpningen ble markert 26. september 2020.

Status: Ferdigstilt

Bilde av Åsane kulturhus
Åsane kulturhus
Bilde: Siv Stavseng

Prosjektbeskrivelse

Kulturhuset er bygget sammen med fylkeskommunens nye videregående skole i Åsane. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er sameiere og eier hver sin seksjon av bygget. Kultur- og bibliotekdelen utgjør 4.050 kvadratmeter av det samlede arealet på 26.700 kvadratmeter.

Bibliotekdelen har et areal på 980 kvadratmeter, inkludert et studiesenter. Strategien for valg av løsninger har vært at lokalene skal være åpne, fleksible og tilgjengelige. Tanken er at åsabuene skal oppleve det som en felles stue.

Fra torget i første etasje kommer publikum inn i smakebitsonen av biblioteket. Arealene er også tilrettelagt for arrangement for både barn og voksne. Kulturdelen har ellers plass til kulturarenaer og formidlingslokaler. I utformingen av salene er det lagt vekt på oppdaterte og nyskapende løsninger. Det blir teleskopamfi, variabel akustikk og selvsagt scenelys.

Kultursalen blir på 540 kvadratmeter. Scenen vil utgjere 200 kvadratmeter. Det skal være rom for 485 seter fordelt på 13 rader i rulleamfi og fire rader i fast amfi. Takhøyden blir på 12 meter som er viktig for grunnakustikken og det scenetekniske utstyret. Dersom publikum velger å stå kan salen ha kapasitet på inntil 1.000 personer.

Det blir også rom for en multisal på 160 kvadratmeter med plass til 130 personer og en scene på 50 kvadratmeter. Dersom publikum her velger å stå er det rom for inntil 250 personer.

Utstillingslokalet blir på vel 70 kvadratmeter og er plassert mot torget og biblioteket. I tillegg skal kulturhuset ha rom for kulturverksteder og aktivitetslokaler som øvingsrom og dansesal.

Bilde fra innsiden av bygget
Åsane Kulturhus
Bilde: Siv Stavseng

 

Fakta

  • Byggherre: Vestland fylkeskommune, Bergen kommune leier eventuelt eierseksjon til kulturhus og bibliotek
  • Areal: Hele bygget er ca. 18.000 m² og av dette er kulturhus og bibliotek ca 3000 m².
  • Arkitekter: HLM arkitekter g B+B arkitekter
  • Entrepriseform: Samspillsentreprise
  • Entreprenør: Constructa Entreprenør AS
  • Fremdrift: Innflyttingsperiode 3. kvartal 2020

Etat for utbygging prosjektleder: Siv Stavseng