Illustrasjon av Fyllingsdalen kulturhus
Illustrasjonen viser kulturhuset og kulturplassen foran biblioteket fra det nye torget.
Bilde: Arkitektgruppen Cubus/L2 og Koht

Byggeprosjekt: Fyllingsdalen kulturhus

Fyllingsdalen kulturhus har fra november 2022 til juni 2023 vært gjennom en optimaliseringsfase og ekstern kvalitetssikring (KS2). Skisseprosjektet er vedtatt og prosjektet blir detaljregulert.

Prosjektstatus: Planleggingsfase

Et revidert skisseprosjektet for Fyllingsdalen kulturhus med bibliotek og uteområde uten kontorpåbygg er nå godkjent. Nå pågår arbeidet med detaljregulering. Forprosjektet vil starte når planen er klar for 2. gangs behandling våren 2025.

Prosjektbeskrivelse

I mange år har det vært jobbet med å få på plass et kulturhus i Fyllingsdalen. Kulturhuset vil få en sentral plassering ved Oasen, ved den nye bussterminalen og bybanestoppet.

Illustrasjon av Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek
Fugleperspektiv fra nord, Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek.
Bilde: Arkitektgruppen Cubus/L2 og Koht.

Fyllingsdalen kulturhus skal få en plassering sentralt i bydelen og bidra til at området ved Oasen utvikler seg fra å være kjøpesenter til å være et lokalsenter. Det nye kulturhuset vil få et omfang på ca. 4.400 m2.

Bygget skal romme øvings- og fremføringslokaler for kulturlivet i bydelen. Det skal også være en kulturell møteplass for bydelen med arealer til Bergen Offentlige Biblioteks filial, Bergen kulturskole, lokalt kulturliv og Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor. Fyllingsdalen teater og øvrige kulturliv kan ha forestillinger og øvelser i bygget. Kulturhuset kommer til å være midt i hjertet av Fyllingsdalen på plassen foran inngangen til bydelssenteret Oasen.

Illustrasjon av Fyllingsdalen kulturhus
Fugleperspektiv fra sør, Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek
Bilde: Arkitektgruppen Cubus/L2 og Koht.

Endringer etter gjennomgangen

Bystyret bad i forbindelse med budsjettvedtaket 14. desember 2022 om at byrådet skulle gjennomgå prosjektet Fyllingsdalen kulturhus. Målet med gjennomgangen var å få ned kostnadene for prosjektet. Prosjektet har nå gjennomgått en optimaliseringsprosess basert på metoden «verdibasert prosjektutvikling». 

Dette er de største endringene etter gjennomgangen: Usikkerhet er redusert, kalkyle utomhus er redusert, tomtekostnad er redusert og kontorpåbygg er ikke lenger en del av prosjektet. 

Kvalitetsnivå for bygg og installasjoner er ikke redusert i optimaliseringsfasen.

Planlagt byggestart er nå satt til 2026. 

Områderegulering og detaljregulering

Områdereguleringen for Fyllingsdalen sentrale deler er vedtatt. Planen legger til rette for nye funksjoner som offentlige torg og kulturhus i bydelssenteret. Det blir også planlagt for nytt næringsareal og 350 nye boliger i tilknytning til Oasen.

Les om status for detaljreguleringen her

Prosjekteier i Etat for utbygging: Johnny Berg
Prosjektleder i Etat for utbygging: Gerd Hole