Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av Midtun skole med nytt tilbygg sett fra nord.
Illustrasjon av Midtun skole med nytt tilbygg sett fra nord.
Bilde: ASPLAN VIAK

Byggeprosjekt Midtun skole

Midtun skole skal utvides med 150 elevplasser gjennom et tilbygg. Tilbygget blir plassert vest for hovedbygget. Tilkoblinger mot eksisterende bygningsmasse skjer gjennom korridorer i hovedbygget.

Status: Byggefase

Prosjektbeskrivelse

Tilbygget oppføres i fire etasjer, og vil ha et areal på 2540 kvadratmeter. Bygget utformes slik at den nye delen danner V-form inn mot eksisterende fasade av hovedbygget med to tilkoblingspunkter. Det vil dermed bli etablert et lukket atrium/allmenning mellom byggene med glasstak over.

Midtun skole
Slik så Midtun skole ut før arbeidene startet.
Bilde: ETAT FOR UTBYGGING

Byggearbeidene omfatter både rivningsarbeid og rehabilitering i eksisterende hovedbygget , SFO-bygget og bygget mellom gymsalen og hovedbygg.

Etter opphold på lærerhøgskolen flyttet Midtun skole 2 januar 2020 tilbake til sine læringsarealer i eksisterende bygg. Byggeprosjektet fortsetter som planlagt og skal forholde seg til en skole i drift. Store deler av bygget har nå blitt oppgradert, og skolen har fått nytt utstyr for opplæring samt Nytt varme og sanitær anlegg

Illustrasjon av Midtun skole etter påbygging sett fra nord.
Illustrasjon av Midtun skole etter påbygging sett fra nord.
Bilde: ASPLAN VIAK
Illustrasjon av Midtun skole sett fra vest.
Illustrasjon av Midtun skole sett fra vest.
Bilde: ASPLAN VIAK
Illustrasjon av Midtun skole sett fra oven.
Illustrasjon av Midtun skole sett fra oven.
Bilde: ASPLAN VIAK

Fakta

  • Adresse: Osvegen 10, 5227 Nesttun
  • Bruttoareal: 2 540 m²
  • Prosjektkostnad: 227 mill. kr
  • Ferdigstillelse: 1 kvartal 2021
  • Arkitekt: Asplan Viak AS v/ Liv Marit Haraldsrud
  • Entreprise: Totalentreprise
  • Totalentreprenør: Veidekke AS
  • Byggherreombud: Abo Plan & Arkitektur AS

 

Etat for utbygging prosjektleder: Dounia Boukhari