Gå tilbake til:
Du er her:

Gjenbrukt rådhus får mer klimagevinst

Klimaregnskapet for å gjenbruke det gamle rådhuset viser større utslippsreduksjon enn regnet med. Beregningene viser at reduksjonen av klimagasser er 70 prosent lavere enn om det ble reist et nybygg.

- Dette er regnskapstall som gjør meg virkelig glad. Det viser at gjenbruk er bra, også for slitne rådhus. Gjenbruk og sambruk skal det bli mer av når vi bygger. Og kommunen er også godt på vei mot de første helt utslippsfrie byggeplassene, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

I denne videoen forteller byråd Erlend Horn om utslippsreduksjonen:

Det er Rambøll AS som har utarbeidet klimagassregnskapet på oppdrag fra Etat for utbygging. Da bystyret vedtok å gjennomføre rehabiliteringen av rådhuset var det også basert på at det ville gi mindre utslipp av klimagasser enn et tilsvarende nybygg. Det er ombruk og gjenbruk av de tunge bæresystemene i bygget som gir de pene utslippstallene.

Bedre enn forventet

- Da arbeidene ble satt i gang var det med en forventning om at vi skulle redusere klimagassutslippene med 47 prosent sammenlignet med et nybygg. Det er utrolig bra jobbet av alle involverte at vi klarer å få utslippstallene enda mer ned, sier Horn.

Grafikk som viser klimaregnskapet
REGNSKAPET: Regnestykket viser beregninger for rådhusprosjektet sammenlignet med et tilsvarende nybygg.
 

Reduksjonen av klimagassutslipp på 70 prosent er sammenlignet med utslippene fra et nytt referansebygg.

Forklaringen på forskjellen er at store tunge bygningsdeler som grunn, fundament og bæresystem blir beholdt og gjenbrukt. Det gjør at forbruket av materialer går ned og det blir vesentlig mindre utslipp fra transport.