Kveldsbilde av rådhusplassen med lyktestolper og steiner
Kunstverket Folkevalgte
Bilde: Bent Rene Synnevåg

Folkevalgte

Kunstverk av Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik

I konkurransen til kunstnerisk utforming av rådhusplassen ved Bergen rådhus vektla juryen kriteriene i kunstplanen og programmet for konkurransen. Her het det blant annet:

«Utvalgets mål for kunsten er at den skal være av høy kvalitet og forholde seg aktivt til Bergen og Bergen rådhus som sted og institusjon. Dette inkluderer kommunens mål om å være ‘åpen, kompetent, pålitelig og samfunnsengasjert’ og visjonen for Nytt rådhus […] På denne bakgrunnen ser utvalget etter samtidskunst som er åpen, inviterende, samfunnsengasjert og har selvstendighet som kunstnerisk ytring. En ser ikke etter objekter for beundring, men etter kunst som kan bidra til å aktivisere stedene der den inngår: skape rom, engasjement og samtaler.»

Vinnere av konkurransen ble Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik med verket «Folkevalgte» som ville hente inn ulike gatelamper fra Bergens åtte bydeler og flytte disse inn til rådhusplassen. Lampene som ble hentet inn ble erstattet med nye lamper utformet av kunstnerne slik at alle bydeler fikk sin «kunstlampe». Lampene gir et variert og levende lys til rådhusplassen og fungerer som representanter for bydelene. Samtidig får hver av  lampestolpene en ekstra dimensjon gjennom at de bærer store natursteiner ca. to meter over bakken. Steinene vil kunne gi inntrykk av å «sveve» - som om de synkront var løftet opp fra bakken. Dette er med på å skape en dialog med rådhuset som også er løftet opp ved at det står på pilarer og gjør bruk av naturstein i fasaden. 

I juryens begrunnelse står det at "Juryen mener at kunstverket har potensialer til å gi en opplevelse av et litt uvirkelig sted som vekker nysgjerrighet og inviterer til bruk av plassen. Lampene vil kunne gi et samlende grep om plassen samtidig som de åpner opp for aktivitet og refleksjon gjennom absurd humor og uensartethet. Arbeidet bærer demokratiske verdier og knytter sammen bydelene og sentrum. Det har poetiske og formale kvaliteter samtidig som det gjør veksler på konseptuelle tradisjoner i billedkunsten og har paralleller til «gatekunst». Det er et verk med høy kunstnerisk kvalitet som kan gi særpreg og skape en rådhusplass ulik alle andre, uten å ta opp plassen eller rette fokus mot seg selv. Juryen tror ”Folkevalgte” vil være aktiviserende på mange plan.

Juryen bestod av: Arne Rygg (kunstkonsulent/leder for kunstutvalget, Thomas Joe Evetts (arkitekt, Rambøll), Arvid Jacobsen (prosjektleder, EFU, Bergen kommune), Trine Lise Nedreås (Seksjon for kunst og kulturutvikling, Bergen kommune) Line Daatland (Rådet for Kunst i offentlige rom, Bergen kommune/direktør for samling og utstillinger, KODE) og Britt Nordgreen (brukerrepresentant, Bergen kommune).