Bygning, glassmonter med lyssatt tekstil
Representasjon (for folk og de som representerer dem)
Bilde: Bent Rene Synnevåg

Representasjon (for folk og de som representerer dem)

Kunstverk av Toril Johannessen

Kunstnerisk utforming av trappetårnet og møterom i 14.etasje i Rådhuset.

«Utvalgets mål for kunsten er at den skal være av høy kvalitet og forholde seg aktivt til Bergen og Bergen rådhus som sted og institusjon. Dette inkluderer kommunens mål om å være ‘åpen, kompetent, pålitelig og samfunnsengasjert’ og visjonen for Nytt rådhus […] På denne bakgrunnen ser utvalget etter samtidskunst som er åpen, inviterende, samfunnsengasjert og har selvstendighet som kunstnerisk ytring. En ser ikke etter objekter for beundring, men etter kunst som kan bidra til å aktivisere stedene der den inngår: skape rom, engasjement og samtaler.»

Toril Johannessens verk har tittelen: “Representasjon (for folk og de som representerer dem)”. Hovedelementet i forslaget er to billedtepper. Motivet dannes av et konglomerat av abstraherte portretter av bergensere laget med kunstig intelligens på grunnlag av fotografier av et utvalg av befolkningen. Fargesettingen er basert på de politiske partienes farger. Sett på avstand vil motivet være abstrakt. Sett på nært hold trer detaljer fram.  Det ene teppet er hengt som funksjonelle gardiner i møterommene i 14. etasje. Det andre er montert som et forheng bak et spesialbygget monter i første etasje.

Johannessens prosjekt forholder seg til rådhuset som institusjon og viser samfunnsengasjement. Utformingen og prosessen fram til valg av motiv og farger speiler og kommenterer hos Johannessen noen av demokratiets utfordringer. Prosjektet åpner slik for kritisk refleksjon rundt representasjon og bruk av digitale verktøy. Kunstverket står samtidig også i dialog med arkitekturen. Det er inspirert av naturbetongens konglomerat av elvegrus. Samtidig tilfører det horisontalitet, farger og et spørrende, personlig uttrykk i kontrast til rådhusets vertikalitet og rasjonalitet. Arbeidet er rikt på mulige assosiasjoner som f.eks. åpenhet og lukkethet, scenetepper og valgavlukker, teater og politikk. Johannessens forslag er et nytt og særegent prosjekt utviklet spesielt for denne sammenhengen. 

Juryen bestod av: Arne Rygg (kunstkonsulent/leder for kunstutvalget, Thomas Joe Evetts (arkitekt, Rambøll), Arvid Jacobsen (prosjektleder, EFU, Bergen kommune), Trine Lise Nedreås (Seksjon for kunst og kulturutvikling, Bergen kommune) Line Daatland (Rådet for Kunst i offentlige rom, Bergen kommune/direktør for samling og utstillinger, KODE) og Britt Nordgreen (brukerrepresentant, Bergen kommune).