Fem personer på en scene. En holder et diplom, en annen en blomsterbukett.
OMTANKEPRIS: Fra venstre Vibecke Myran i Etat for utbygging, Christian Fernández Hovland, Frank Ståløy og Camilla Nikolaisen fra Åsane byggmesterforretning AS og Willy-André Gjesdal i Etat for utbygging under utdeling av omtankeprisen for 2023.
Bilde: Etat for utbygging

Omtankeprisen 2023 til Åsane byggmesterforretning

Etat for utbygging deler årlig ut en omtankepris til en leverandør som utmerker seg innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prisen for 2023 går til Åsane byggmesterforretning.

Prisen ble delt ut av etatsdirektør Willy-André Gjesdal under et arrangement 31. januar. Omtankeprisen går til den kontraktsparten som på et bestemt byggeprosjekt har vist best resultat innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), deriblant mannskapsregistrering (HMSREG) og seriøsitetskrav.

Åsane byggmesterforretning AS (ÅBF) får prisen for arbeidet med prosjektet kulturhuset Danckert Krohn.  I begrunnelsen heter det blant annet at entreprenøren har en dedikert person som ivaretar HMSREG og som ser viktigheten av at tallmaterialet er av god kvalitet.

Etaten mener at prosjektet i utførelse og handling håndterer HMS-internkontroll på en systematisk og god måte. Erfaringer fra rapportering av uønskede hendelser, og relevante observasjoner gjort på vernerunden, blir tatt opp og behandlet med åpen dialog i formannsmøter og på vernerunder.

Det har også blitt lagt merke til at unge håndverkere, som trenger erfaring og forståelse for farene på en byggeplass, blir rettledet og ivaretatt på en god måte.

Prisen for 2023 går til en entreprenør i et prosjekt med lang utførelsestid, høy kompleksitet og stor verneverdi.