To mennesker på en scene takker for pris
PRISVINNERE: Prosjektlederne Elena Castillo og Arvid Jacobsen i Etat for utbygging mottok prisen for det beste rehabiliteringsprosjektet for arbeidet de har gjort med Bergen Rådhus.
Bilde: Grønn byggallianse

Rådhuset vant rehabiliteringspris

Rehabiliteringen av Bergen Rådhus vant prisen i klassen for rehabiliteringsprosjekter under utdelingen av BREEAM-prisen 2024.

Det er Grønn byggallianse som står bak prisen. For første gang blir den delt ut i Norge. BREEAM er et system for å miljøsertifisere bygg. BREEAM er en forkortelse for engelsk Building Research Establishment Environmental Assessment Method. (Norsk: Byggforskermetode for å vurdere miljøvirkninger).

- Prisen er en flott anerkjennelse til alle som har bidratt i rehabiliteringen av rådhuset, sier direktør Willy-André Gjesdal i Etat for utbygging.

Blant dem som har bidratt er foruten kommunens egne krefter selskapene Pilar Bergen Stillas, Betong Consult, Smidt og Ingebrigtsen (nå Multiconsult), Sweco, Constructa Entreprenør, Stoltz Entreprenør, R3 Entreprenør, Rambøll Norge og Henning Larsen.

Forlenget levetid med 50 år

Bergen Rådhus
50 ÅR: Rådhuset fyller 50 år i år og kan se frem til 50 nye år etter rehabiliteringsprosjektet som er blitt belønnet med en høythengende miljøpris.
Bilde: Ola Henning Målsnes

I begrunnelsen skriver juryen at blant annet: “Det var et krevende prosjekt å rehabilitere og mye spesiell bevaringsteknologi ble tatt i bruk. Den omfattende rehabiliteringen av betongen og bæresystemene er imponerende og prosjektet har hatt en god prosess på dette”.

Juryen nevner også reduksjon av klimagassutslipp og agt prosjektet viser at for å lykkes med klimaomstilling må vi lære å elske de “mindre pene byggene”.

Rådhusprosjektet har klart å få BREEAM-klassifiseringen “very good” (svært godt) og klimagassutslippene har blitt redusert med 60 prosent sammenlignet med et tilsvarende nybygg.

Etter rehabiliteringen har det 50 år gamle rådhuset fått fornyet levetiden med 50 nye år.

– Rådhuset er et bygg mange bergensere har et engasjert forhold til. Rehabiliteringen av det 50 år gamle bygget er gjenbruk på sitt beste, og viser at det går an å finne løsninger som er bærekraftige både økonomisk, energi- og miljømessig. Rådhuset er i dag et velfungerende og moderne kontorbygg hvor det er godt å jobbe, og vi er veldig stolte denne prisen, sier byrådsleder Christine Meyer. 

To prosjektledere

Prisen ble delt ut 6. juni under et BREEAM-arrangement i Oslo. Rådhusprosjektet har hatt to prosjektledere, Arvid Jakobsen og Elena Castillo. De to prosjektlederne, der den ene nå er pensjonist, tok i mot prisen på vegne av Bergen kommune som byggherre.

– Dette var litt overraskende, men desto mer gledelig! Hadde vi ikke gjort noe hadde Bergen rådhus vært rivningsklar i 2022. BREEAM har vært en stor hjelp, både som veiledning for prosessen i prosjektet og som tydelig indikator på om vi var riktig spor underveis. Vi er kjempestolte over det vi har fått til i Bergen kommune med rehabilitering av rådhuset, fortalte Jacobsen i sin takketale.

Prosjektlederne synes at kravene i BREEAM ga dem en oppskrift på hvordan de systematisk skulle følge opp fokusområder. Planleggingen ble mer smidig og forutsigbar. Prosjektet fikk færre overraskelser underveis.

Prosjektledernes høydepunkter er disse:

  • Betydelig lavere klimagassutslipp enn nybygg - 60% klimagassreduksjon for materialer
  • Flere kan ha arbeidsplassen i bygget. Rådhuset hadde 270 arbeidsplasser før det ble evakuert. I dag har bygget 522 arbeidsplasser fordelt på 395 arbeidsstasjoner. 
  • Arealet for hver arbeidsplass er redusert fra 42 kvadratmeter til 22 kvadratmeter.
  • Verneverdig bygg ble bevart
  • Levetiden ble forlenget med minst 50 år
  • Foreløpige tall for energiregnskapet i 2023 viser at energiforbruket for bygget er 20% lavere enn prosjektert